MEZINÁRODNÍ MEDAILÉRSKÉ SYMPOZIUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

Září 2007

Otmar Oliva - sympozium 1990

27. září 2007 v 8:35 | MF |  Autoři


Oliva Otmar, Česká republika, 687 07 Velehrad, Buchlovická 9
*19. února 1952 Olomouc
akademický sochař, medailér
Studia:
Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti (1967-1972,) Akademie výtvarných umění v Praze (1972-1978) • Studijní pobyt: 1975 Středomoří (Řecko ad.), studijní cesta, která zásadně ovlivnila jeho spirituálně duchovní orientaci, od r. 1993 pobývá opakovaně v Centro Aletti v Římě (spolupráce s P. M. I. Rupnikem, filozofem, teologem) • Činnost: v r. 1979 odsouzen a vězněn za šíření tiskovin Charty 77; pedagogická činnost: profesor na Scuola dell' arte Spirituale při Studijním institutu Ezio Aletti v Římě (od r. 1995); volná sochařská tvorba je duchovně orientovaná (křesťanské duchovní tradice); v 1. pol. 80. let vytváří kolekci volných soch motivovaných králem Ubu Alfréda Jarryho a současně vznikají sochy vedené montážní představou člověka-zvířete; v letech 1981-1994 spolupracuje se zvonařskou dílnou L. Dytrychové (vyzdobil 148 zvonů); při jeho ateliéru vzniká samizdatové vydavatelství Refugium Velehrad, upravuje a ilustruje některé tisky, dokončuje monumentální plastiku Sv. Jan Křtitel; součástí jeho ateliéru se stává kovolijecká dílna; v letech 1984-1986 vzniká rozsáhlý figurální cyklus drobných prací s tématem Napoleona Bonaparte a následně četné sochařské variace na téma Paridův soud; 1986-1987 vytvořil komorní i větší sochařské studie a nakonec monumentální plastiku sv. Leopolda Mandiče; figurální tvorbu nelze oddělit od prací s funkčně liturgickým určením, rok 1987 znamená počátek specializace na tvorbu kultovních a liturgických předmětů pojednávaných zároveň jako volná plastika - kříže, svícny, monstrance; 1989-1991 sochařské zpracování tématu Ďábel; 1993-1994 v Římě vzniká nová verze Sv. Leopolda Mandiče pro vatikánskou sbírku moderního umění • Člen: výtvarná skupina VM (od r. 1989)
Ceny:
cena ateliéru za pomník rodu Dientzenhoferů, Labyrint světa a ráj srdce, 1993 Cena Masarykovy akademie umění, 1998 Pamětní medaile III. odboje
Sympozia: 1990 Uherské Hradiště, II. roč. Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky
Výstavy samostatné (výběr):
1983 Rýmařov, Okresní mírová rada; Velehrad, Show for two men (s T. Vážanem), 1985 Sovinec, Společné projekty (s M. Vochtou), 1986 Český Krumlov, Galerie Na Schodech (s T. Vážanem), 1987 Brno, Galerie mladých (s T. Vážanem); Brno, Minigalerie ČSAV, 1989 Olomouc, GVU, Setkání (s J. Jemelkou); Velehrad, Refugium Velehrad (s J. Rohelem), 1990 Praha, Atrium, Setkání (s J. Jemelkou); Brno, Galerie Stará radnice, Zvony pro Brno (s L. Dytrychovou); Uh. Hradiště, medailon při TSTTT 90'; Uh. Hradiště; Buchlovice, Mezinárodní slévárenský kongres PRECAST 90 (s J. Rohelem), 1991 Zlín, StG, zámek, grafický kabinet; Cheb, GVU, 1992 Žďár nad Sázavou, Art galerie (s J. Jemelkou); Hodonín GVU (s J. Jemelkou); Liptovský Mikuláš, Galéria P. M. Bohúňa, 1993 Vsetín, OVM (s J. Jemelkou); Uh. Hradiště, Galerie Exclusive; Zlín, StG (s K. Rechlíkem), 1994 Rožnov pod Radhoštěm, Galerie ZUŠ; Moravská Třebová, Z díla; Brno, MG, 1995 Olomouc Galerie Caesar (s J. Jemelkou), 1997 Uh. Hradiště, kaple věznice, Obětem politického násilí; Uh. Hradiště, knihkupectví Portal, Kresby, 1998 Litvínov, Schola humanitatis; Uh. Hradiště, Galerie Slováckého muzea, 1999 Uh. Brod, MJAK, 2001 Kroměříž, Muzeum Kroměřížska; Předklášteří u Tišnova, Porta coeli, Sochy, 2002 Olomouc, Galerie Primavesi; Kroměříž, Muzeum Kroměřížska, zámek Chropyně (s J. Jemelkou), 2003 Zlín, KGVU, Dotyky a souvislosti (s V. Vaculkou), 2009 Velehrad, Hoetel Mlýn; Praha, Parlament PS, Opus Velehradensis
Výstavy /zahraniční-samostatné (výběr):
1994 Vídeň (A), Velvyslanectví ČR (s J. Rohelem), 1997 Maribor (SLO, s J. Jemelkou), 2001 Řezno (D), Diecézní muzeum, In memoriam R. Brož (s R. Brožem, A. Šimotovou), 2007 Maribor (SLO)
Výstavy kolektivní (výběr od r. 2000):
1999/2000 Uh. Hradiště, GSM, Návraty II, 2001 Brno, Galerie U Dobrého pastýře, Skupina VM, 2002 Zlín, KGVU, III. nový zlínský salon, 2003 Kroměříž, Muzeum Kroměřížska, Malá galerie, Sochaři Zlínského kraje I.; Zlín, KGVU, Křesťanská tematika ze sbírky KGVU
Literatura:Slovníky, publikace: Kol., Kdo je kdo. Česká republika. 1991/1992, Ment of Achievement (BC Cambridge); Kol., Kdo je kdo. Česká republika. 1993/1994; Kdo je kdo v České republice 1994/95. Modrý jezdec, Praha, 1994; Kol., Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Díl II., Academia, Praha, 1995, s. 585; Kol.,Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002. Díl IX. Ml-Nou, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava, 2002, s. 166-168; Zapletal, J., Bytem v hrůze: kresby z vězení/ Otmar Oliva; texty Jiří Dienstbier ... Ottobre 12, Velehrad, 2002, katalogy: Belohradská, Ľ. a kol., The Bronze Triangle. MMM, Kremnica, Városi galéria, Nyíregyháza, GSM, Uh. Hradiště, 1995; Černoušek, T., Otmar Oliva, Tomáš Vážan. Velehrad, 1983; Černoušek, T., Vaculík, L., Zapletal, J., Otmar Oliva. GVU, Cheb, 1991; Hockeová, J., Otmar Oliva, sochy. DU, Brno, 1990; Holešovský, K., Jedenáct moravských medailérů. MG, Brno, 1986; Hůla, J., Zapletal, J., Jan Jemelka, obrazy, grafika, Otmar Oliva, sochy. Muzeum Kroměřížska, Kroměříž, 2002; Perútka, M., Tóny kovu. Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc, 1985; Sedláček, I., Ševeček, L., Otmar Oliva-plastiky. StG, Zlín, 1993; Zapletal, J., Jan Jemelka-obrazy, grafika. Otmar Oliva-sochy. Olomouc, 1989; Zapletal, J., Otmar Oliva. ART Galerie, Žďár nad Sázavou, 1992; Zapletal, J., Holešovský, K., Gabrielová, B., Sochař Otmar Oliva, komorní tvorba. MG, Brno, 1994; Zapletal, J., Altrichter, M., SJ., Černoušek, T., Oliva, O., Rupnik, I., M., SJ, Špidlík, T., Otmar Oliva. SM. Uh. Hradiště, 1998
filmotéka: Medailon Otmara Olivy, ČTV, režie: Lomský, 1991; Otmar, režie J. Gogola, J. Fojta, 1992; A přece zvoní, režie P. Makovička, 1992; Zrození (kříž pro Vaux). režie Chretins Médias Video (Francie), 1993
Ve dvou slovích

Dnes mezinárodně uznávaný sochař, olomoucký rodák, absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti (1972) a Akademie výtvarných umění v Praze (1978), žije s manželkou Olgou a dětmi na Velehradě, kde má svůj ateliér se slévárnou. Genius loci cyrilometodějského poutního místa dokonale souzní s křesťanským smyslem jeho velmi rozsáhlého díla, které zahrnuje volnou plastiku, liturgické a obřadní (převážně církevní) artefakty, insignie, reliéfní výzdobu zvonů, sochařské řešení hrobů, pamětní desky, busty, medaile i velké komplexní sochařské realizace určené převážně do chrámových interiérů a urbanistických slohových prostor v České republice i v zahraničí. Do evropského povědomí vstoupila zejména jeho sochařská řešení výzdoby kaple Redemptoris Mater papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu a výbava interiéru kostela Marie Matky Církve ve slovinském Mariboru. Jeho díla vlastní Vatikánské muzeum, Moravská galerie v Brně, Muzeum města Brna a galerie v Olomouci, Zlíně, Ostravě, Hodoníně, v Uherském Hradišti a řada soukromých sběratelů v Evropě i zámoří. Je držitelem Ceny Masarykovy akademie umění, Pamětní medaile 3. odboje, Řádu sv. Cyrila a Metoděje (za sochařskou výzdobu papežské kaple Redemptoris Mater ve Vatikánu). V 90. letech 20. století vyučoval na Scuola delĺ arte spirituale v Římě.
První závažnější sochařské práce, které myšlenkově předznamenávají celé jeho další směřování, vytvořil již na Akademii. Vznikli kolekce "Labyrint světa a ráj srdce" (1977) a "Pomník rodu Dientzhoferů" (1978), vyznamenaný Cenou ateliéru. Slibné začátky umělecké dráhy však přerušila politická represe. Byl uvězněn za šíření materiálů Charty 77. S depresivní tíhou vězení se vyrovnával tím, že kreslil volné ilustrace k básnické skladbě Jana Zahradníčka "Znamení moci" a skicoval návrhy své první monumentální sochy sv. Jana Křitele. Zásadním obratem pro jeho další existenci byl návrh zdobit plošnými obvodovými reliéfy s figurálními motivy světců zvony Laetitie Dytrychové z Brodku u Přerova. V letech 1981 - 1992 takto vzniká 148 zvonů. Po skončení spolupráce s dílnou Dytrychových následují další zvonařské zakázky a Oliva posléze vytváří a odlévá své zvláštní zvony - sochy. Po návratu z vězení dostává první stěžejní zakázku, liturgickou úpravu velehradské baziliky, na které spolupracuje s olomouckým architektem Tomášem Černouškem (realizace r. 1984). Vzniká prototyp řešení v mramoru, který pak rozvíjí ve velkém množství variant (převážně bronzových a mramorových) - mimo jiné v Kyselovicích, Řeznovicích, Brně - Líšni, v chrámu Marie Matky Církve ve slovinském Mariboru, v interiéru kaple Redemptoris Mater papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu, obsahující kropenku, ambon, oltář, poutní kříž a papežský trůn (dokončeno roku 2000), v interiéru kostela P. Marie Sněžné v Olomouci, v brněnském chrámu na Petrově, v areálu mariánského poutního kostela na Svaté Hoře u Příbrami.
U příležitosti kanonizace Jana Sankandera v roce 1995 byl pověřen olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, aby připravil návrh bronzové, stříbrné a zlaté pamětní medaile. Výsledek patrně vedl papeže Jana Pavla II. k rozhodnutí, aby Olivovi zadal návrh své výroční pontifikační medaile. V roce 1998 byla v šestitisícových sériích ražena v bronzu, stříbře a zlatě.
Trvalou základní součástí Olivova sochařského díla je volná plastika. Od studentských prací se vyvíjela přes monumentální bronzovou sochu sv. Jana Křtitele (1984), sérii postav Krále Ubu a Ptakočlověka, symbolizujících uzurpátorskou moc a úpadek lidství v totalitním režimu, přes velký soubor figur znázorňujících Napoleona a jeho maršála Soulta, motivy Paridova soudu (jako vyjádření úcty a obdivu k tvůrčím myšlenkám minulých epoch) a sochařských variací na téma Ďábel, až k dnes patrně nejslavnější soše padovského zpovědníka sv. Leopolda Mandiče (1987). Toto dílo je oslavou transcendence a překonání lidské tělesnosti. Bylo určeno do sakrálních prostor ve Štemberku a jeho druhá verze z roku 1994 je vystavena ve Vatikánu. Velká Olivova sochařská kolekce "Šachová hra" (1998), využívající kombinaci kovu a skla a opakovaná posléze v dalších variantách, je vlastně určitým návratem k tématu Labyrintu světa, kterým sochař kdysi začínal: lidský úděl jako hra osudu, věčnost, pomíjivost a opravdové jistoty, které máme bezpečně jen v srdci.

Karel Zeman - sympozium 1990

27. září 2007 v 8:10 | MF |  Autoři
Karel Zeman, Česká republika, Praha
*7. prosince 1949 Brno
rytec, grafik, medailér

Studia: Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně (1965-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (1970-1976), 1984-1985 studijní pobyt při Gutenbergově muzeu v Mohuči. Je členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Asociace umělců medailérů České republiky

Výstavy / samostatné: 1979 Praha, Malá galerie Čs. spisovatele, 1980 Mainz, Kunstkreis Novo, 1981, Praha, výst. síň, Knihy; Kopenhagen, Galerie Novo; Brno, Dílo, 1982 Opava, Dílo, 1983 Warszawa; Biala Podlaska; Slavkov u Brna - Historické muzeum; Adamov, 1984 Sczecin; Sofia, 1985 zámek Kozel; Praha, výstavní síň Knihy, 1986 Berlin; Kostelec na Hané, 1987 Leipzig, Kulturní středisko; Hoyerswerda; Bitterfeld - Muzeum, 1988 Brno, Galerie Čs spisovatele; Santa Cruz del Norte; Manzanillo; Las Tunas; Alquizar; Banta, 1989 Mohelnice; Praha Gaslerie Carolina; Fulda Galerie Bohemica; 1990 Lázně Jeseník - Muzeum; Praha, Galerie umění, Kniha, 1991 San Francisco Magické divadlo; Uherské Hradiště, Slovácké muzeum, 1993 Hradec Králové, Galerie Na Mostě; Litovel, Městské kulturní středisko, 1995 Berlin, Ateliér Terra, Berlin, Galerie Hotel Berlin, 1998 Udine, Civici Musei, 1998 Šlapanice, Okresní muzeum Brno venkov, 1999 Praha, Vox humana, 2000 Prostějov, Galerie Duha; Kroměříž, Arcibiskupský zámek, 2001 Slavkov, Galerie Hollar, Ústí nad Orlicí, Galerie pod radnicí, 2005 Brno, Moravské zemské muzeum; Slavkov u Brna

Ceny: 1977 Cena Arno Sáňky v soutěži Nejkrásnější kniha roku 1976, 1978 Brnonzová medaile příbramského sympozia, 1979 Cena Ministerstva kultury v soutěži Nejkrásnější kniha roku 1978, 1981 Cena města Sint Niklaas za hlubotisk a první místo v celkovém hodnocení na bienále v Sint Niklaas, 1983 3. cena v mezinárodní soutěži na cranachovské exlibris v Cronach, 1984 2. cena v soutěži o brněnský plakát, 1987 1. cena v mezinárodní soutěži d´Annunzi, Pecara (I), 1991 1. cena v soutěži na jubilejní minci k výročí Moravského zemského muzea v Brně v hodnotě 100 Kč, 1993 3. cena za raženou medaili na III. mezinárodním kvadrienále mincí v Kremnici, 1995 Kříž Čs napoleonské společnosti "Foenix" 1. stupně za výtvarnou činnost s napoleonskou tematikou, 1998 titul nejkrásnější medaile ražené v české mincovně v Jablonci nad Nisou, 2000 2. cena v soutěži ex libris Praha srdce Evropy

Zastoupení ve veřejných sbírkách: Exlibris centrum Sint Niklaas, Guttenberg Museum v Mohuči, Germanisches Museum Norimberk, Historické muzeum Slovkov u Brna, Invalidovna Paříž, Karlovarské muzeum Karlovy Vary, Kunsthistorisches Museum Vídeň, Moravská galerie v Brně, Musée National d´Histoire et d´Art Luxembourg, Museum Bad Kösen, Muzeum města Brna, Muzeum mincí a medailí v Kremnici, Národní galerie Štětín, Národní galerie v Praze, Národní muzeum v Praze, Oreksní muzeum Brno venkov, Památník národního písemnictví, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Středoslovenské múzeum v Bánské Bystrici, Udine Civici Musei
Autor patří ke střední generaci předních českých grafiků, věnuje se však také dalším výtvarným oborům, například ilustraci, medailérství, sochařství a v poslední době také tvorbě poštovních známek. Z jeho dílny mimo jiné pochází i návrh pamětní známky k dvoustému výročí bitvy u Slavkova. Zúčastnil se 2. ročníku Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky - na téma Jan Amos Komenský.
Jan Amos Komenský

Karel Zeman se zabývá především grafikou a medailí, v obou případech je ovlivněn uměním renesančních mistrů, ctí tradici starého precizního uměleckého řemesla. Kromě medaile se věnuje mědirytině, velmi náročnou a obtížnou technikou, kterou dnes Plně doceňuje schopnost rytiny podat na malém prostoru přesný obraz s drobnými detaily a přitom vytvořit dojem trojrozměrnosti, potvrzují to jeho četné grafické listy, ex libris. Dostatek prostoru pro svá sofisitikovaná sdělení nachází i na minimální ploše známek. Za své návrhy na známky získal mnohá ocenění, popularitu u nás i v zahraničí.
Mnohé náměty jeho tvorby jsou obráceny do minulosti, podložené mimořádnou znalostí dějin. Zemanův celoživotní zájem se soustřeďuje na napoleonské období a bitvu u Slavkova. Významnou oblastí tvorby představují portréty historických i současných osobností na pamětních medailích u příležitosti významných výročí. Vnější výrazové prostředky jsou u medailí podřízeny námětu, mají zpravidla spíše nízký reliéf, celé zpracování plochy je precizně provedeno. V posledních letech se objevují medaile zhotovené technikou proof umožňující ještě zřetelnější odstupňování struktury, díky velkému kontrastu matných a lesklých mimoúrovňových ploch jsou zdůrazněny i drobné prvky, vzniká tak efekt hlubšího prostoru.
Lité medaile v teplých zlatistých odstínech hrají důležitou roli v autorově volné tvorbě, která se zaměřuje na mezilidské vztahy, charakteristické je karikující a ironizující zobrazení lidských vlastností. Autorova námětová škála je velice pestrá: kromě historizujících motivů se věnuje i současným událostem, citlivě zpracovává literární a poetické náměty, čerpá z mytologie, používá alegorické motivy a symboly, spíše hravě, s humorem a hojně využívá dvojsmyslů. Karel Zeman, držitel mnoha prestižních cen, patří k uznávaným a vyhledávaným autorům. Žije střídavě v Praze a v Kroměříži.

Emöke Szilva - sympozium 2005

17. září 2007 v 15:05 | MF |  Autoři
Emöke Szilva Slovenská republika, 945 01 Komárno, Meštianska 16/17
* 2. května 1977 Želiezovce
Emöke Szilva
Studia:
Škola úžitkového výtvarnictva Bratislava (1991-1993), Střední uměleckoprůmyslová škola /Magyar ipar és képzömüvészeti skola MIK/ Budapešť (1993-1996), Vysoká škola výtvarného umění Bratislava (1996-1998), Vysoká škola výtvarného umění Budapešť (1998-2001), Akademie výtvarných umění Praha (2001-2004, Škola figurálního sochařství a medaile, J. Hendrych)
Sympozia:
1997 Frýdlant nad Ostravicí, sympozium smaltu, 2005 Uherské Hradiště, 8. ročník Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky
Ceny:
2004 Praha, ČNB, 3. cena v soutěži na pamětní stříbrnou minci k 450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova, 2005 Praha, ČNB, 3. cena ve veřejné soutěži na pamětní stříbrnou minci k 250. výročí narození F. J. Gerstnera a k 200. výročí zahájení výuky na pražské polytechnice
Výstavy samostatné: 2000 Budapešť, Galerie Kalvária, 2007 Karviná (s B. Eliášem ml.)
Trio, 2005
Ze Slovenska přijela do Uherského Hradiště mladá a talentovaná slovenská sochařka maďarského původu Emöke Szilva. Má za sebou první úspěchy a ocenění v oblasti medailérské (návrhy na pamětní mince s historickou tématikou). Na hradišťském sympoziu dále rozvíjela svůj výtvarný program započatý už při studiu na pražské Akademii, s nímž souvisí zájem o člověka, o jeho osud, kterým je limitován každý lidský život. Její práce převážně s figurálním námětem (On I-III) jsou obrazem či spíše zhmotněním citových hnutí a filozofujících úvah.

Anna Polanská - sympozium 2005

17. září 2007 v 15:03 | MF |  Autoři
Anna Polanská Česká republika, Chlístov 35, 468 22 Železný Brod
* 19. ledna 1973 Mladá Boleslav
Anna Polanská
Studia:
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov (1987-1991), Institut výtvarné kultury Ústí nad Labem, ateliér designu skla (1992-1995), Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha (1995-1996, ateliér sochařství, K. Gebauer), Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha (1996-2001, ateliér skla v architektuře, M. Karel), Akademie umění Cluj-Napoca (1999, stáž)
Sympozia:
1995 České Budějovice, sympozium Stromovka, 1996 Banská Štiavnica (SK), sochařské sympozium; Maníkovice, sochařské sympozium 1997 Klášter u Mnichova Hradiště, sochařské sympozium, Volary, sochařské sympozium, 1998 Bione (I), sochařské sympozium; Braunau am Inn (A), 8. mezinárodní sochařské sympozium, 2000 Karlovy Vary, sklárna Moser, sklářské sympozium, 2005 Uherské Hradiště, 8. ročník Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky
Výstavy kolektivní (výběr od r. 2000):
2000 Desná (Jizerské hory), Riedlova vila, Obrazy a plastiky, 2003 Jablonec nad Nisou, Galerie My, Kresby a plastiky; Rychnov u Jablonce, Městská galerie, Sklo; Cloesfeld-Lette (D), Glass Museum Alter Hof Herding-Erstig Stiftung, Glass, 2004 New York (USA), Heller Gallery, New Czech Glass, Železný Brod, Galerie Vlastimila Rady, Attention Fragile, 2005 Alcorcon (E), Museum de Vibrio, La Escuela Checa de Vidrio de Zelezny Brod; Segovia (E), Museum de Vibrio, La Granja; Praha, Mánes, Art Prague
Výstavy samostatné (výběr):
2001 Praha, Galerie Na Jánském Vršku, Plastiky a reliéfy
Zastoupení ve sbírkách:
Glass Museum Alter Hof Herding-Erstig Stiftung Cloesfeld-Lette (D)
Italská krajina (jezdci), 2005
Anna Polanská, která na hradišťském sympoziu zastupovala Českou republiku, vytvořila cyklus plaket, které vycházejí většinou z přírodních motivací (některé jsou ovlivněny studijním pobytem v Itálii). Technika lití bronzu na ztracený vosk jí umožnila vytvořit jedinečné struktury a využít je po cizelování k rozehrání zvláštní hry světel a stínů umocněnou kontrastem patiny, vyhlazených a zvrásněných ploch. Od roku 2000 působí jako pedagog na SUPŠ v Železném Brodě (výtvarné vedení oboru broušené sklo).

Bogomil Nikolov - sympozium 2005

17. září 2007 v 15:01 | MF |  Autoři
Bogomil Nikolov Bulharsko, 1000 Sofia, PO Box 116
* 18. prosince 1943 Brachlianitza
Bogomil Nikolov

Studia:
Vysoká škola výtvarných umění Sofia (1959-1964); Národní akademie výtvarného umění Sofia (1966-1968); Moskva (SSSR), Institut užitého výtvarnictví S. G. Stroganova (Institut of Art and Crafts after S. G.Stroganov, 1968-1971)

Ceny:
1977 Nyíregyháza (H), International Medal Art Symposium, 2. cena; 1979 Ravenna (I), International Biennial of Small Sculpture, Zlatá medaile; 1985 Kremnica (ČSSR), GRAND PRIX, 1. mezinárodní quadrienale medaile; 1988 Warsawa (PL), GRAND PRIX - First International Biennial of Unique Medal; 1995, 1997, 1998, 1999, 2000 První cena Bulharské národní banky (Collection Coin Competition); 2000 Speciální cena Award Yugoslavian National Association of Fine and Applied Arts (ULUPUDS) - 6th International Biennial of Miniature Arts Yugoslavia

Sympozia:
1977 Nyíregyháza (H), Mezinárodní medailérské sympozium; 1979 Riga (LV), Mezinárodní sochařské sympozium; 1983 Kovachevtzi (BG), Mezinárodní medailérské sympozium; 1986 Iserlohn (D), Kultursymposium; 2000 Looughborough, BAAMS Annual Conference; 2002 Kremnica (SK), Mezinárodní medailérské sympozium; 2005, 2009 Uherské Hradiště 8. a 10. ročník Mezinárodního medailérského sympozia

Účast na FIDEM:1985 Stockholm, 1990 Helsinki, 1992 Londýn, 1994 Budapešť, 1996 Neuchâtel, 1998 Haag, 2000 Weimar, 2002 Paříž, 2004 Lisabon

Zastoupení ve sbírkách: The British Museum Londýn, Státní muzeum Berlín, Muzeum německé historie Berlín, Ermitáž Petrohrad, Puškinovo muzeum výtvarných umění Moskva, Národní galerie Sofia, Slovenská národní galerie Bratislava, Muzeum medailérského umění Wroclaw, The centro antesco Museum Ravenna, Muzeum zahraničního umění Riga

Bogomil Nikolov patří k nejvýznamnějším umělcům Bulharska v oblasti sochařství a medailérství. Od roku 2002 působí na Akademii umění v Sofii. Má zkušenosti s podobnými akcemi ze světa (např. z Itálie, Maďarska, Slovenska, Lotyšska apod.). Bulharsko reprezentuje na výstavách FIDEM, na domácích i světových přehlídkách medailérského umění. Ovládá perfektně řemeslo a techniku (převážně odlévá bronz pomocí pískové formy) a patřil k oporám letošního sympozia. Od poloviny 70. let se účastní nejen mezinárodních medailérských přehlídek, ale rovněž pracovních sympozií v celé Evropě (Nyíregyháza, Kremnica, Ravenna, Iserlohn, Riga apod.). Založil podobné sympozium v bulharském Velikém Tarnovou. Je členem FIDEM (účast v mezinárodní jury FIDEM v Lisabonu). V jeho rozsáhlé, motivově bohaté tvorbě, nalezneme rozmanité inspirace (historie, člověk, příroda, duchovní náměty, mytologie).
Hermetic symposium

Bohumil Eliáš - sympozium 2005

17. září 2007 v 15:00 | MF |  Autoři
Bohumil Eliáš Česká republika, 150 00 Praha 5, Stodůlky, Jindrova 922
Bohumil Eliáš

* 1. dubna 1980 Praha

Studia:
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov (1994-1998, obor malování skla), Akademie výtvarných umění Praha (2000-2007, Škola figurálního sochařství a medaile, J. Hendrych)

Sympozia:
2004 Sv. Jan pod Skalou, sympozium dřeva, Bezdružice, zámek, sympozium Kámen, 2005 Uherské Hradiště, 8. ročník Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky

Výstavy samostatné:
2007 Karviná (s E. Szilvou), 2008 Praha, Diamant (s J. Rybákem), 2009 Ostrava, Výtvarné centrum Chagall, Autorská výstavní síň (B. Eliášem st.)

Zastoupení ve veřejných sbírkách:
Východočeské muzeum v Pardubicích, Musée du design et d'arts appliqués contemporains Lausanne (CH), Ernsting Stiftung Coesfeld-Lette (D), Slovácké muzeum Uherské Hradiště

Mladistvá energie, odvaha experimentovat a oprostit se od akademického vlivu nechyběla Bohumilu Eliášovi, dalšímu českému účastníkovi. Už první práce (Hlavice, Sloup) ovlivněné architektonickým tvaroslovím, vrozeným smyslem pro řád a kompozici naznačovaly, že by mohl být slibným přínosem nejen pro medailérské umění, ale i českou výtvarnou scénu. Další vytvořené práce, daleko odvážnější, nepostrádají dramatičnost, určitou syrovost formy, expresivitu.


Ondřej Batoušek - sympozium 2005

17. září 2007 v 14:57 | MF |  Autoři
Ondřej Batoušek Česká republika, 763 16 Fryšták
* 23. dubna 1986 Zlín
Batoušek Ondřej

Studia:
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště (2001-2005), Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha (od r. 2005, Ateliér keramiky a porcelánu, P. Knapek); stáž: Miláno (I), Polytechnika (2008-2009)I

Sympozia:
2005 Uherské Hradiště, 8. ročník Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky

Výstavy:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, Fryšták, Vznášejní, 2003 Uherský Brod, Muzeum J. A. Komenského, 2004 Zlín, Kavárna OD MODUS, 2005 Zlín, Galerie Ateliér, 2009 Brno, MOBITEX; Praha, Galerie Půda

Ondřej Batoušek byl nejmladším účastníkem hradišťského sympozia. S odléváním "na ztracený vosk" neměl žádné zkušenosti, protože je původním zaměřením keramik, a také tento obor si zvolil pro své další studium. Každý nový experiment je však pro něj důležitý, a tak se pustil se zápalem do modelování a boje s novým materiálem. Velmi příjemně překvapil svým souborem plaket a několika geometrizovaných objektů s průřezy, rozehrávající průnikem do prostoru další výtvarnou hru světla a stínů.

Statut 9. ročníku Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky

17. září 2007 v 14:53 | MF |  Statut
Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené starostou ing. Liborem Karáskem
IČO 291471
Slovácké muzeum, příspěvková organizace
Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené ředitelem PhDr. Ivo Frolcem
IČO 092126
Střední uměleckoprůmyslová škola
Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupená ředitelem akad. mal. Janem Pospíšilem
IČO 60371749
vydávají
S T A T U T
MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM LITÉ MEDAILE, PLAKETY A DROBNÉ PLASTIKY
UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2007
9. ročník
Mezinárodní sympozium lité medaile, plakety a drobné plastiky (dále jen sympozium) je pořádáno Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, Střední uměleckoprůmyslovou školou v Uherském Hradišti a Městem Uherským Hradištěm. Finančně je zabezpečeno Zlínským krajem, grantovými projekty - Visegrad Fund, Nadace děti, kultura a sport, Městem Uherským Hradištěm a sponzory.
1. poslání sympozia:
Posláním sympozia je inspirovat české i zahraniční umělce medailéry a sochaře k dílům, která budou znamenat další rozvoj medailérského oboru. Setkání má být impulsem ke vzájemnému poznání, ke konfrontaci tvůrčích přístupů a k výměně technických zkušeností. Sympozium chce přispět ke zlepšení mezinárodních kontaktů. Zahraniční účastníci budou mít možnost seznámit se s životem a kulturou v České republice.
Sympozium bylo založeno v roce 1988, další ročníky se uskutečnily v letech 1990, 1992, 1994, 1997-1998, 2000 a 2002, 2005. Celkem se sympozia zúčastnilo 53 umělců z 10 zemí.
Část výsledků sympozia se stává součástí specializované sbírky současné lité medaile a drobné plastiky Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti.
Sympozium se stalo součástí širší mezinárodní spolupráce s pořadateli sympozia ražené medaile v Kremnici a sympozia lité medaile a komorní plastiky v Nyiregyháze a jiných medailérských základnách v Maďarsku, Finsku a Polsku.
2. pořadatelé:
International Visegrad Fund, Město Uherské Hradiště, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti.
Na pořádání sympozia se bude dále podílet firma FIMES, a. s. Uherské Hradiště (slévárenský provoz), ALUCAST, s.r.o., Tupesy, Přesné odlitky s.r.o. Popovice, ářčáářSTAVEBNINY Kodrla, s.r.o. Huštěnovice, Pivovar Janáček a.s. Uherský Brod, TRADIX a.s Uherské Hradiště.
3. termín konání :
25. července - 18. srpna 2007.
4. účastníci sympozia:
Výběr účastníků sympozia provádí pořadatelé sympozia. Předpokládaný počet účastníků je 5 - 6, z nich nejméně dva ze zahraničí. Pořadatelé mají možnost přizvat 1 hosta, který nepožívá výhod účastníka.
5. podmínky účasti:
Počet prací, které účastník sympozia vytvoří, je limitován 20 kg bronzu, nedohodne - li se s vedoucím realizačního týmu jinak. Od každého účastníka sympozia budou z původních děl, která na sympoziu vytvoří, realizovaných v bronzu, vybrána pořadateli (ustavenou komisí) dvě díla, která budou zakoupena do specializované sbírky Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Správce sbírky se zavazuje, že nebude bez souhlasu autora pořizovat žádné kopie a bude díla užívat pouze v souladu s vlastním statutem a autorským zákonem.
Účastníci se budou ve spolupráci s realizačním týmem sympozia aktivně podílet na formování svých prací a na jejich realizaci odlitím technikou ztraceného vosku. Základní osobní pomůcky a nástroje si účastníci přivezou s sebou.
Účastníci se písemně zaváží dodržovat bezpečnostní pravidla vydaná pořadateli. Účastníkům se doporučuje individuálně se pojistit.
Pořadatelé zajišťují pro účastníky bezplatné ubytování, pracovní prostory a zařízení, bronz do výše stanoveného limitu, formovací materiály a licí zařízení.
Po celou dobu konání bude účastníkům k dispozici realizační tým denně 8 a 1/2 hodiny. Doprava na místo konání a zpět a stravování je v režii účastníků.
6. program sympozia:
Příjezd a ubytování, seznámení se s technologií a vytvářecími postupy, přijetí u starosty města spojené se slavnostním zahájením, realizace výtvarných prací, návštěva školy, galerie, eventuálně ateliérů výtvarníků, prohlídka města, slévárny FIMES a.s., seznámení s výsledky předcházejících sympozií v Galerii výtvarného umění Slováckého muzea, vernisáž a slavnostní zakončení sympozia.
Pořadatelé v průběhu sympozia zajistí publicitu ve sdělovacích prostředcích.
7. Pořadatelé zajistí:
- výběr účastníků sympozia
- ubytování účastníků a členů realizačního týmu
- ubytování rodinných příslušníků a návštěvníků podle ubytovací kapacity za úhradu
- pracovní prostory a základní pracovní vybavení
- materiálně technické zabezpečení, finanční krytí
- koordinaci se zahraničními medailérskými asociacemi
- jmenování realizačního týmu a komisaře sympozia
- jmenování komise pro výběr děl do specializované sbírky Slováckého muzea,
tato komise bude pracovat v počtu nejméně 3 osob
- základní dokumentaci průběhu sympozia
- přípravu, vernisáž a provoz výstavy výsledků sympozia ( 18. 8. 2007 )
- přiměřenou publicitu sympozia v odborném tisku
8. pořadatelé ustaví k zajištění sympozia:
- komisaře sympozia, který vede realizační tým
- realizační tým
- teoretika sympozia
- komisi, která zhodnotí sympozium a provede výběr prací do sbírky
9. zvláštní ustanovení:
Účastníci sympozia mohou v dohodě s komisařem sympozia zpracovat nad ustanovený limit bronzu vlastní materiál v přiměřením množství za dohodnutou úhradu, která bude určena jako dar na další aktivity spojené s konáním sympozia.
10. sponzorské příspěvky:
Na základě tohoto statutu mohou být přijímány pro účely sympozia sponzorské příspěvky od fyzických a právnických osob. Příspěvky jsou poukazovány na účet Slováckého muzea v Uherském Hradišti vedený u Komerční banky číslo účtu 2030721/0100 a jsou účelově vázány na tento a následující ročníky sympozia.
11. zvláštní podmínky:
Na všech dokumentech určených ke zveřejnění a propagaci musí být uvedeni všichni pořadatelé i údaje o tom, že sympozium je pořádáno ve spolupráci s International Visegrad Fund, případně za podpory MK ČR, FIMES a. s. (slévárenský provoz) a případných dalších spolupořadatelů a sponzorů podle ustanovení příslušných smluv a dohod.
12. závaznost statutu:
Účastníci sympozia se svým podpisem zaváží dodržovat tento statut, jakož i pokyny pořadatelů. Pořadatelé mohou vydat k jednotlivým článkům podrobnější doplňky nebo úpravy, s nimiž jsou povinni účastníky seznámit.
13. platnost statutu:
Tento statut byl projednán a přijat všemi zúčastněnými stranami a vstupuje v platnost dnem podpisu.
V Uh. Hradišti dne 7. dubna 2007
PhDr. Ivo Frolec
ředitel Slováckého muzea
akademický malíř Jan Pospíšil
ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy
ing. Libor Karásek
starosta města Uherské Hradiště
kontakt: akademický sochař Jiří Vlach, SUPŠ , Všehrdova 267, 686 01 Uh. Hradiště, ČR, e-mail: Jiri_Vlach@seznam.cz, tel: 00420- 572 552432, fax: 00420 - 572 552354, PhDr. Milada Frolcová, Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, 686 01 Uherské Hradiště, ČR, e-mail: Milada.frolcova@slovackemuzeum.cz, tel, fax: 00420- 572 552425
Moravian Slovak Museum
Address: Smetanovy sady 179, 686 01 Uh. Hradiště
represented by PhDr. Ivo Frolec, the director
IČO: 092126
Secondary School of Applied Art
Address: Všehrdova 267, 686 01 Uh. Hradiště
represented by akad. soch. Jan Pospíšil, the headmaster
IČO: 6037149
The Town Uherské Hradiště
Address: Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště
represented by ing. Liborem Karáskem
IČO 291471
S T A T U T E
THE 9TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF CAST MEDAL,
PLAQUE AND SMALL SCULPTURE - CZECH REPUBLIC
UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2007
International Symposium of Cast medal and Small Sculpture (further on as Symposium) is organized by
  • Moravian Slovak museum Uherské Hradiště
  • the Secondary School of Applied Art in the town of Uherské Hradiště
  • Town Uherské Hradiště
It is financially secured by Zlin region authorities, the town of Uherské Hradišttě, and Sponsors.
1. The goal of the symposium
The goal of the symposium is to inspire both Czech and foreign meddalists and sculptors to create works of art, which will prove further development of the medallist branch.The meeting is meant to be an impulse for mutual understanding, collation of artists approaches and exchange of their technological knowledge.
The symposium wants to contribute to improvement of international contacts. Foreign participants will have an portunity to become acquainted with life style and culture in the Czech Republic.
The symposium was held for the first time in 1988 and then in 1990, 1992, 1994, 1997-1998, 2000, 2002 and in 2005. The number of paticipants who took part has been 53 in total.
Some pieces of fine art results of the symposium have become a part of specialized collection of the contemporary cast medal and small plastic work stored in the Gallery of Fine Art, which is a branch of Moravian Slovakia Museum in Uherské Hradiště. The symposium has become a part of a broader international cooperation with organizers of stricken medals in the town Kremnica ( the Slovac Republic ) which is held annually and with similar symposium of cast medal and small plastic art held in Nyiregyháza (Hungary) and other places in Hungary, and Poland.
2. Organizers:
Moravian Slovakia Museum in Uh. Hradiště, the Secondary School of Applied Art in Uh. Hradiště, The Town Uherské Hradiště
Co-organizers of the Symposium:
The Museum of Coins and Medals, The Town Gallery Nyíregyháza, Academy of fine Arts in Wroclaw, The Town Uherské Hradiště, FIMES a.s. Company Uherské Hradiště (foundry workshop), ALUCAST s.r.o Tupesy, Přesné odlitky s.r.o. Popovice, ářčáářSTAVEBNINY Kodrla, s.r.o. Huštěnovice, Pivovar Janáček a.s. Uherský Brod,
3. The date of the symposium:
25th July - 18th August 2007.
4. Participants of the symposium:
The choice is made by the organizers.The estimate number of the participants is 7 , 3 at least will be from foreign countries. The organizers are free to invite one more guest who will not enjoy the benefits of the participants.
5. Participations conditions:
Number of works produced by one participant is limited by the amoun of bronze, he- she is given 20 kg if not stated otherwise. The organizers will appoint a committee which will choose two pieces of bronze art works created by each participant at the symposium and these works will be purchased by the Moravian Slovak Museum Gallery (Uherské Hradiště)
The custodian is not obliged to produce any copies and can use the works only in accordance with the Statute and copyright.
Participants are supposed to take an active part in moulding their works and casting them in bronze by means of lost wax technology but will be offered help by already experienced organizers.
Participants are supposed to bring their aids and tools along.
Participants are obliged to sign safety regulations which must be strictly kept and to arrange for their personal accident insurance.
Organizers will offer accomodation, working place and facilities for free, they will give the participants bronze, moulding material and casting device.
The realization team will be present and ready to help during the whole symposium 8 andhalf hours a day.Transport to the Czech Republic and back and food is covered by participants. The grants will be given in accordance with financial possibilities. There is no legal claim for the grant.
6. Programme of the symposium:
Arrival and accomodation. Participants will become acknowledged with technology and casting process. Festive opening and visit to town hall, participants received by the Mayor. Participants shoving round the Secondary School of Applied Art and gallery. Visiting into artists studios. Sightseeing of the town. Visiting into Fimes Ltd., foundry department. Private view of the final exhibition of symposium works in the Gallery of Fine Art. The vernisage of the exhibition. Organizers are obliged to ensure publicity to the symposium in all media.
7.The Organizers will ensure:
- accomodation for participants and members of the realization team
- accomodation for family members or visitors limited by number of the rooms ( it is paid for)
- working space and working equipment
- choice of the participants
- coordination with foreign medllists associations
- appointing of the realization team
- material + technical backround, financial coverage
- applying for grants and trying to find some sponzors
- financial grant for participants of the symposium
- appointing one board member to make a choice of the symposium works for the specialized
collection of the Moravian Slovak Museum
- the board will have three members at least, others will be appointed by the town of Uh. Hradiště and
the museum
- basic documentation of the symposium
  • preparing the exhibition
  • 18th September 2007
- publicizing the sympotium through media and in professional periodicals
8. To ensure the symposium the organizers will appoint:
- a commisioner of the symposium, who will be the head of the realization team
- the realization team
  • an art theorist
  • a board which will apparise the symposium and will make the choice for the collection
9. Special regulation:
After an agreement with the commisioner of the symposium, participants are allowed to surpass the bronze weight limit and work with their own material in reasonable amount and for the prize settled in advance. This money will serve as a gift to cover expenses of the next symposia.
10. Sponsors contributions:
According to the Statute of the symposium sponsoring from natural persons and legaal entities are acceptable. The contributions are to be transferred to the bank account of Moravian Slovak Museum in Uherské Hradiště Name of the Bank: Komerční banka a.s.. Bank account number: 2030721/0100 and is bound to be used for this year´s symposium.
11. Special conditions:
All documents to be published must bear names of all oranizers and data showing that the symposium is organized with help of the Union of Czech Fine Artists or supported by the Ministery of Culture of the Czech Republic, in cooperation with FIMES Ltd. foundry department or other coorganizers or sponzors as has been stated above.
12. Statute obligatory character:
The participants are bound to comply with the statute and organizers regulations which will be confirmed by their signature.
The organizers are allowed to specify trheir conditions but are obliged to acknowledge participants with it.
13. Statute validity:
This statute was negotiated and accepted by all taking parts and becomes valid on the day of being signed.
Uh. Hradiště 25th February 2007
PhDr. Ivo Frolec
Slovácké muzeum Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Director
akad. mal. Jan Pospíšil
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
Director
contact: akademický sochaqř Jiří Vlach, SUPŠ , Všehrdova 267, 686 01 Uh. Hradiště, ČR, e-mail: Jiri_Vlach@seznam.cz, tel: 00420- 572 552432, fax: 00420 - 572 552354, PhDr. Milada Frolcová, Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, 686 01 Uherské Hradiště, ČR, e-mail: Milada.frolcova@slovackemuzeum.cz, tel, fax: 00420- 572 552425

Kryštof Hošek - sympozium 2007

16. září 2007 v 22:26 | MF |  AutořiKryštof Hošek Česká republika, 250 84 Sibřina, Květnický mlýn 1/15
* 3. května 1984 Praha
Studia: Výtvarná škola Václava Hollara (2001-2005), Akademie výtvarných umění Praha (od r. 2005 Škola figurálního sochařství a medaile; od r. 2007 Sochařská škola I. J. Róny).
Workshop: 2006 Bornholm (Dánsko), keramické sympozium.
Sympozia: 2007 Uherské Hradiště, 9. ročník Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky.
Realizace: Sibřina, Pomník Miroslava Tyrše pro obec Sibřina (reliéf).
Staré přísloví říká, že jablko nepadá daleko od stromu. V případě Kryštofa Hoška, studenta pražské Akademie, to platí určitě (otec vynikající kumštýř a syn v něj vyrůstá). Do Uherského Hradiště přijel v průběhu sympozia a hned se zápalem začal pracovat. Okamžitě "zapadl mezi sympozijníky". Z domova si přivezl návrhy na dvě plastiky, které byly odlity hned při první tavbě (5. 8.) a perfektně vyšly. Vycházejí z figurálních motivací, osobních prožitků, postřehů a vzpomínek. Plastika "Pocta J. Hendrychovi" nepostrádá zvláštní smysl pro humor a pro detail (mistrova záliba v knoflících se promítla do samotného portrétu, knoflíky místo uší, očí, základna podstavce - knoflík). V současnosti pracuje na drobnějších reliéfech (plaketách), které zatím zůstávají zahaleny tajemstvím a představí se na výstavě výsledků.
Born: 3rd May, 1984 Prague
Education: Václav Hollar Art School (2001-2005), Academy of Fine Art Prague (2001-2005), School of Figurative Scuplture and Medal (from 2005, J. Hendrych; Sculpture School I., since 2007, J. Róna).
Workshop: 2006 Bornholm, Danmark, Ceramic Symposium.
Symposia: 2007 Uherské Hradiště, 9th year of International Symposium of Cast Medal, Plaque and Small Sculpture.
Realization: A Memorial to Miroslav Tyrš for the village of Sibřina.
There is an old proverb saying "Like father like son". And this is the case of Kryštof Hošek, a student of Prague Academy of Fine Art. His father is an outstanding artist and a role model for his son.
Kryštof Hošek arrived in Uherské Hradiště when the symposium had already started but he immediately launched into working and fit in the group of participating artists very well.
He brought along designs for two sculpture pieces and these were cast during the first casting session (5th August). Both came out well. They were inspired by figurative motifs, intimate experience, memories and observations.
The piece called Homage to J. Hendrych expresses a kind of peculiar humour and sense for a detail (his liking in buttons can be seen in the portrait itself, where buttons replaced ears and eyes).
At present he is working on smaller reliefs (plaques) the topic of which he keeps secret and will introduce them at the final exhibition.

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti - hlavní pořadatel

16. září 2007 v 1:46 | MF |  Hlavní pořadatel
Kontaktní údaje:
Smetanovy sady 179
686 01 Uherské Hradiště
CZECH REPUBLIC
Tel.: 00 420 572 551 370

Mezinárodní sympozium lité medaile 2005 v Uherském Hradišti

16. září 2007 v 0:31 | MF |  Napsali o nás
UH. HRADIŠTĚ - Uherské Hradiště je v odborných kruzích známé jako centrum lité medaile a drobné plastiky. Již od roku 1988 je spojováno s Mezinárodním sympoziem lité medaile, plakety a drobné plastiky, které se zde konalo zpočátku bienálně. Výjimkou byl 5. ročník, který byl přeložen z důvodu pořádání výstavy Bronzový trojúhelník (výstava pracovních výsledků tří příbuzných sympozií, konajících se v Kremnici, Nyíregyháze a Uh. Hradišti) na následující rok. Povodně způsobily jeho rozdělení na dvě fáze a jejich realizaci ve dvou letech 1997 a 1998. Letošní, již 8. ročník se koná po třech letech a opět narušuje dvouletou tradici.
Hradišťské sympozium je mezi medailéry v Evropě dostatečně známo a uznáváno, a přispívá svou měrou k rozvoji lité medaile a plakety. Má stejně vysokou úroveň jako podobná pracovní setkání, která se pravidelně uskutečňují v maďarské Nyíregyháze nebo ve slovenské Kremnici. Všechny dosavadní ročníky, i ten letošní, jsou spojeny se jménem akademického sochaře Jiřího Vlacha - profesora zdejší uměleckoprůmyslové školy (zakladatele hradišťského sympozia), který společně s Miroslavem Kováříkem zabezpečuje veškeré organizační a technické záležitosti kolem celého projektu. K tradičním pořadatelům kromě střední uměleckoprůmyslové školy patří Slovácké muzeum a město Uherské Hradiště, které akci podporuje finančně. Realizace by se neobešla bez sponzorství a spolupráce dalších subjektů (např. FIMES, a. s., ALUCAST, s. r. o., ad.).
Letošní ročník začal 13. července, kdy se do sochařských ateliérů SUPŠ (na Franklovku) sjelo pět účastníků - z Bulharska přicestoval profesor sofijské akademie Bogomil Nikolov, ze Slovenska mladá a talentovaná sochařka maďarského původu Emöke Szilva a Českou republiku zastupují: Anna Polanská, Bohumil Eliáš a Ondřej Batoušek. Společně se všemi zde pracuje jako host ještě další umělec - Tomáš Plesl, sklářský výtvarník (absolvent VŠUP v Praze, Ateliéru sklo v architektuře u prof. M. Karla). Během svého pobytu se umělci seznamují nejen s prostředím, s krásami Uh. Hradiště a jeho okolí, ale především s technikou, která se zde od 1. ročníku využívá - odlévání bronzu "na ztracený vosk" (technika známá od starověku: odlévá se pomocí voskového modelu, který se zaformuje do speciální směsi ze sádry, antuky a dalších příměsí, forma se ponoří do vřelé vody, která vyplaví vosk - "vosk se ztratí", poté se formy žíhají - zbaví vázané vody a zbytkového vosku, nakonec se do vzniklé dutiny lije roztavený kov, který nahradí voskový model). Celý proces vzniku bronzového artefaktu je náročný. Vyžaduje nejen podíl umělecké invence, ale také zkušenosti, fyzickou zdatnost a řemeslný fortel. Je zřejmé, že všichni musí soustředěně a pilně pracovat, aby výsledky jejich tvůrčího zápalu (v bronzu realizované představy, pocity a nápady, s nimiž přijeli, nebo postřehy a dojmy z nových zážitků, ze vzájemných konfrontací) mohla vidět veřejnost na výstavě výsledků, která se uskuteční v Galerii Slováckého muzea.
Pracovní, ale velmi příjemnou atmosféru mělo čtvrteční lití v sochařských ateliérech SUPŠ. Počasí sice moc nepřálo, ale bronz se dobře tavil, a zájem přátel, veřejnosti, masmédií určitě také přispěl k pohodové náladě. Na průběh lití se přišli podívat členové Muzejního spolku, podpořit je přijeli někteří bývalí účastníci sympozia, pomáhali i kolegové z Maďarska. Na výsledky si budeme muset počkat, až se rozbijí formy. Teprve pak se zjistí, jak vše dopadlo. Potom zbývá "jen" očistit, odřezat vtoky, vycizelovat, zvolit správnou patinu.
Sympozium v současnosti stále ještě trvá, dokončují se poslední věci, chystá se závěrečné odlévání (ve čtvrtek 11. srpna). Neklamná známka toho, že se vše chýlí ke konci. V sobotu 13. srpna v 10.00 dopoledne proběhne v Galerii Slováckého muzea slavnostní ukončení a zároveň vernisáž výstavy, kde budou vystaveny práce všech zúčastněných umělců. Přijměte naše pozvání.
Autor: MILADA FROLCOVÁ

Milada Frolcová - realizační tým, teoretik sympozia 1997–2009

15. září 2007 v 23:53 | MF |  Autoři
Milada Frolcová Česká republika, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
* 26. června 1962 Příbram
Studia: Gymnázium Dobříš (1976-1980), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha (1980-1985), Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (1990-1996)
Milada Frolcová pracuje ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti od roku 1985 (nejprve jako historik, od roku 1994 v Galerii Slováckého muzea jako historik umění). Bližší spolupráce Slováckého muzea v Uherském Hradišti s Asociací medailérů České republiky (organizátorkou prvních ročníků sympozia) byla navázána v roce 1995, kdy se začala připravovat mezinárodní výstava Bronzový trojúhelník (byla kurátorkou výstavy za českou stranu). Od roku 1997 převzala štafetu po PhDr. Jaroslavu Pelikánovi (teoretik prvních čtyř ročníků sympozia), podílí se na přípravě jednotlivých ročníků sympozia (člen realizačního týmu od r. 1997) a organizuje výstavu výsledků.
Born: 26th June, 1962
Education: Grammar School in Dobříš ( 1976-1980), Charles University - Faculty of Arts in Prague (1980-1985), Masaryk University - Faculty of Arts in Brno (1990-1996).
Milada Frolcová has worked at the Moravian Slovak Museum in Uherské Hradiště since 1985 (first as a historian and since 1994 she has been an art historian at the Museum).
The Museum in Uherské Hradiště and the Association of Czech Medallists - the organizer of the first years of the Symposium - established closer relations in 1995 when the Bronze Triangle exhibition was being arranged.(here she was a trustee of the exhibition representing the Czech Republic)
In 1997 Milada Frolcová replaced Mr. Jaroslav Pelikán who closely followed and joined the symposium as an art historian for four years, and she has participated in organizing each symposium year since then. She became a member of its work/organizing team and is the one who deals with preparing final exhibitions.

Jiří Vlach - realizační tým 1988 - 2009

15. září 2007 v 23:51 | MF |  Autoři
Jiří Vlach Česká republika, 686 02 Staré Město, Seifertova 1386
* 14. srpna 1946 Žarošice
Studia: Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště (1961-1965, St. Mikuláštík ), Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha (1965-1972, ateliér užitého sochařství, J. Kavan, J. Malejovský).
Ceny: 1989 GRAND PRIX II. Mezinárodního quadrienale medaile v Kremnici, 1995 Hlavní cena XIX. mezinárodního sochařského sympozia Nyíregyháza, 2004 Plzeň, IV. mezinárodní bienále kresby.
Sympozia: 1980 Dzintari (LV), Mezinárodní sochařské a medailérské sympozium, 1986 Siklós (H), Mezinárodní sympozium keramiky, 1988, 1990, 1992, 1994, 1997/1998, 2000, 2002, 2005, 2007, 2009 Uherské Hradiště, 1. - 10. ročník Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky, 1989 Kremnica, II. Mezinárodní kvadrienále medaile, 1995, 2001 Nyíregyháza-Sóstó (H), 19. a 25. mezinárodní sochařské sympozium, 1999, 2001 Uherské Hradiště, Trojkolka (1. sympozium umělecké skupiny se zahraniční účastí).
Výstavy samostatné (výběr): 1996 Ostřihom (H), Duna Múzeum, Európa Közép Galéria, 2001 Uh. Hradiště, Galerie Slováckého muzea, 2002 Znojmo, JMM, DU; Olomouc, Galerie G, 2004 Brno, MZM, Mramorové sály Biskupského dvora, 2004/2005 Uh. Brod, Galerie Panský dům. 2009 Praha, Galerie U Lávkys
Výstavy kolektivní (výběr po r. 2000): 2000 Weimar (D), FIDEM, 2002 Paříž (F), FIDEM, 2003 Uh. Hradiště, Galerie Slováckého muzea; Hradec Králové, Muzeum východních Čech; Plzeň, Západočeská galerie, 2004 Jablonec nad Nisou, Muzeum skla a bižuterie, 4. medailérský salon, Plzeň, Západočeská galerie, IV. mezinárodní bienále kresby, 2005 Varšava (PL), České centrum, Šoproň (H), Galerie Körmendicsak, IV. mezinárodní bienále kresby, 2006 Brusel (B), Bergamo (I), Sala Manzu, IV. mezinárodní bienále kresby; Týn nad Vltavou, Sdružení Q; Wroclaw (PL), Muzeum architektury, Lodž (PL), Městská galerie, Warszawa (PL), Studio Gallery, III. mezinárodní výstava kresby; Plzeň, Západočeská galerie, V. mezinárodní bienále kresby.
Organizátor a zakladatel hradišťského medailérského sympozia akademický sochař Jiří Vlach, na němž leží největší pořadatelská tíha sympozia, se věnuje zejména reliéfní tvorbě (medaile, plaketa), komorní plastice a kresbě. Stal se osobností, která se významně podílí nejen na rozvoji výtvarného života města, ale současně patří k autorům, kteří mají obrovskou zásluhu na vzrůstu prestiže české moderní medailérské a komorní sochařské tvorby. V jeho rozsáhle koncipovaném žánrovém programu se objevují náměty filozofické, motivy ze světa přírody, záznamy představující zaujetí člověkem, pohybem lidského těla. Od roku 1974 se věnuje pedagogické činnosti (SUPŠ v Uh. Hradišti). Jeho díla jsou zastoupena ve významných českých i evropských galeriích a v soukromých sbírkách po celém světě. Je členem Asociace umělců medailérů, Sdružení Q, skupiny Trojkolka.
Born: 14th August, 1946 Žarošice
Education: Secondary School of Applied Art Uherské Hradiště (1961-1965, St. Mikuláštík), College of Applied Art Prague (1965-1972, Applied Sculpture Studio, J. Kavan,J. Malejovský).
Awards: 1989 GRAND PRIX at the 2nd International Quadrienale of Medal, Kremnica, GRAND PRIX at the 20th International Sculpture Symposium, Nyíregyháza, 2004 Plzeň, IV. International Biennale of Drawing.
Symposia:1980 Dzintari (Lithuania), International Sculpture and Medal Symposium, 1986 Siklós (Hungary), International Ceramic Symposium, 1988, 1990, 1992, 1994, 1997/1998, 2000, 2002, 2005, 2007 Uherské Hradiště/ 1st - 9th year of the International Symposium of Cast Medal, Plaque and Small Sculpture, 1989, Kremnica (Slovakia), 2nd International Medal Quadrienale, 1995, 2001 Nyíregyháza - Sostó (Hungary), 19th and 25th International Sculpture Symposium, 1999, 2001 Uherské Hradiště "Tricycle" (1st symposium of the group visited by foreign artists),
Individual exhibitions: (selection) 1995 Esterhaza (Ostřihom), Hungary, Duna Múzeum, Európa Kozép Galéria, 2001 Uherské Hradiště, Gallery of the Moravian Slovak Museum, 2002 Znojmo, - JMM, House of Art, Olomouc - Gallery G, 2004 Brno, MZM, Marble Halls of the Bishop Court, 2004/2005 Uherský Brod, Manor House Gallery,
Jiří Vlach, a sculptor, is a true spiritual father, founder and organizer of the medallists symposium in Uherské Hradiště. He is the one who carries the weight of organizing the whole event on his shoulders. As an artist he deals with relief art (medals, plaques), small sculpture and drawing. He has grown into a personality playing an important role in the art life of the town. He also belongs to those artists who deserve full respect for his achievements in the field of Czech modern medal and plaque art. His broad genre diversity comprises philosophical ideas, motifs from nature, he shows his passion for a man and human bodies in motion. Since 1974 he has been teaching at the School of Applied Art in UH. Hradiště. You can meet with his works in many major galleries both in his home country and around Europe as well as in private collections all around the world. He is a member of the Association of Medallists, Group Q, and Tricycle Group.

Miroslav Kovářík - realizační tým 1988 - 2009

15. září 2007 v 23:50 | MF |  Autoři
Miroslav Kovářík Česká republika, 696 02 Ratíškovice, Zelnice 1034
* 13. října 1951 Kyjov
Studia: Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště (1967-1972, S. Mikuláštík ), Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha (1972-1978, ateliér užitého sochařství, J. Kavan, J. Malejovský).
Sympozia: 1988, 1990, 1992, 1994, 1997-1998, 2000, 2002, 2005, 2007, 2009 1. - 10. ročník Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky v Uherském Hradišti (člen organizačního a realizačního týmu), 1996 Kremnica (SK) Mezinárodní medailérské sympozium v Kremnici, 1997 Mäntä (SF), Mezinárodní medailérské sympozium, 2003 Hodonín, Pohárkové sympozium (člen organizačního a realizačního týmu); Hodonín, Socha pro město, 2004 Wolkersdorf (A), Bernstein & Kunst, 2009 Hodonín, Sympozium keramiky
Výstavy samostatné (výběr): 2000 Kremnica, Muzeum mincí a medailí (s L. Kováříkovou), Kladno, Městská galerie (s L. Kováříkovou /, 2001 Kuks, zámek, Galerie F. A. Sporcka (s L. Kováříkovou), 2004 Rýmařov, Městské muzeum
Miroslav Kovářík patří k zakladatelů a stálým organizátorům hradišťského sympozia. Ve své práci často těží z kombinace volně modelovaných struktur s odlitými fragmenty různých materiálů a předmětů (prvků přírodních nebo uměle vytvořených). Pravidelně se zúčastňuje výstav FIDEM i domácích přehlídek medailérské tvorby. Jeho díla jsou zastoupena nejen v privátních sbírkách, ale rovněž ve sbírkách státních galerií a muzeí v Čechách i v zahraničí. Je autorem řady ražených medailí, několika městských insignií a velkoplošných keramických reliéfů pro architekturu. V současnosti působí jako pedagog na Střední průmyslové škole v Hodoníně (od roku 1996), kde vede keramický obor. Je členem Asociace umělců medailérů České republiky, tvůrčí skupiny Východní Morava, SVUT.
Born: 13th October, 1951 Kyjov
Education: Secondary School of Applied Art Uherské Hradiště (1967-1972, St. Mikuláštík), College of Applied Art, Prague (1972-1978, Studio of Applied Sculpture, J. Kavan, J. Malejovský).
Symposia: 1988, 1990, 1992, 1994, 1997-1998, 2000, 2002, 2005, 2007 1st - 9th year of the International Symposium of Cast Medal, Plaque and Small Sculpture in Uherské Hradiště (as a member of the work team, preparing and organizing the symposium), 1996 Kremnica, Slovakia, International Symposium of Medallists, 1997 Mäntä, Finland, International Symposium of Medallists, 2003 Hodonín, Czech Republic Let`s have a glass of wine" symposium Symposium ( member of the work team), Statue for Town, 2004 Wolkersdorf (A), Bernstein & Kunst.
Individual exhibitions (selection): 2000 Kremnica, Museum of Coins and Medals (together with L. Kováříková); Kladno, Town Gallery (together with L. Kováříková), 2001 Kuks, castle, F. A. Sporck Gallery (together with L. Kováříková), 2004 Rýmařov, Town Museum.
Miroslav Kovářík belongs to the founders and permanent organizers of the symposium in Uherské Hradiště. His art work often arises from free modelled structures combined with cast fragments from various materials and objects ( natural or artificially made elements). He regularly participates in FIDEM exhibitions as well as in medal exhibition held in our country. His art works are represented not only in private owners´ collections but in state galleries and museums collections in the Czech Republic and abroad as well. He has designed and made several town insignia and large scale ceramic reliefs to decorate public buildings. At present he is a teacher at the Secondary Technical School in Hodonín and here he has worked as the head of the ceramic department since 1996. He is a member of the Association of the Czech Fine Artists - Medallists, and also of creative artists group called "Eastern Moravia", SVUT.

Jacek Dworski - sympozium 1997-98; 2007, 2009

15. září 2007 v 23:48 | MF |  Autoři
Jacek Dworski Polsko, 53-120 Wroclaw, Aleja Jarzebinowa 10/22
* 12. září 1937 Lvov
Studia: Akademia Sztuk Pieknych Wroclaw (1956-1962, X. Dunikowski, A. Czepielewski).
Sympozia: 1981, 1995, 2001 Nyíregyháza-Sóstó (H), 5.a 25. mezinárodní sochařské sympozium, 1996 Kremnica, Mezinárodní quadrienale medaile, 1997/1998 Uherské Hradiště, 5. roč. Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky, 1999, 2001 Uherské Hradiště, Trojkolka (1. sympozium umělecké skupiny se zahraniční účastí), 2007 Uh. Hradiště, host 9. ročníku Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky, 2009 Uh. Hradiště, 10. ročník Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a dorbné plastiky
Profesor Jacek Dworski z polské Wroclawi, účastník 5. ročníku hradišťského sympozia (1997/1998), je v Uherském Hradišti pravidelným hostem. Zúčastnil se pracovních setkání skupiny Trojkolka (1999, 2001) v Uherském Hradišti. Na 7. ročníku v roce 2002 předváděl další technologický postup - odlévání bronzu do pískové formy. Je duchovním otcem medailérských mezinárodních výstav Mezi Dunajem, Vltavou a Vislou, které se pořádají každoročně v polské Wroclawi a putují dále do České republiky nebo na Slovensko a do Maďarska. Představují vždy dva umělce ze zemí "visegradské čtyřky". Jacek Dworski se medailérské tvorbě věnuje už od roku 1969. Na tomto poli dosáhl také významných ocenění. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách státních muzeí a galerií v Polsku i v zahraničí. Polsko reprezentuje na domácích i zahraničních přehlídkách medailérské tvorby, na výstavách FIDEM. V současnosti se věnuje pedagogické činnosti na wroclawské Akademii Sztuk Pieknych. Zúčastňuje se medailérských sympozií v Evropě (Nyíregyháza, Kremnica, Uherské Hradiště), usiluje o založení příbuzných sympozií ve Wroclawi. Je autorem Ceny města Uherského Hradiště za rok 1997.
Born: 12th September, 1937 in Lvov
Education: Academia of Fine Art (1956-1962, X. Dunikowski, A. Czepielewski).
Participated in symposia: 1981, 1995, 2001 Nyíregyháza-Sostó, Hungary, 5th and 25th International Sculpture Symposium, 1996 Kremnica, Slovakia, International Quadrienale of Medal, 1997/1998 Uherské Hradiště, Czech Republic, 5th International Symposium of Cast Medal, Plaque and Small Sculpture, 1999/2001 Uherské Hradiště, Czech Republic "Tricycle" (1st symposium of the art group with foreign participants).
Professor Jacek Dworski from Wroclaw, Poland, a participant in 5th International Symposium in the town of Uherské Hradiště (1997/1998) is a regular guest to the town. He took part in work meetings of the Tricycle group (1999, 2001). In 2002, he presented a different technology of casting = that of casting into a sand mould. He is a spiritual father of international medal exhibitions covering the area among the Danube, Moldau and Wisla rivers. These exhibitions have been held annually in Wroclaw, Poland, and from here they move either to the Czech Republic or Slovakia and Hungary. They always represent two artists coming from the Visegrad Four countries. Jacek Dworski has been devoted to medal art since 1969 and has been given significant awards and acknowledgement for his work. His works of art are a part of collections in the state museums and galleries both in Poland and abroad. His works represent Polish fine art at FIDEM exhibitions. At present he teaches at the Academy of Fine Art in the town of Wroclaw, Poland. He also takes an active part in medal symposia in Europe (Nyíregygháza, Kremnica, Uherské Hradiště) and he aims at establishing a similar symposium in Wroclaw. He created the 1997 Award of the town of Uherské Hradiště.

Erzsébet Szilágyi - sympozium 2007

15. září 2007 v 23:46 | MF |  Autoři
Erzsébet Szilágyi Maďarsko, 2094 Nagykovácsi, Park utca 45
* 24. července 1978 Budapešť
Studia: Umělecká škola Nádasdy Kálmána Budapešť (1984-1994), Střední uměleckoprůmyslová škola Budapešť (1994-1998), Redbidge College of Art and Design Londýn 1999, Central Saint Martin College of Art and Design Londýn 2000, Moholy-Nagy University of Craft and Design Budapešť (2001-2007); stáž: 2003 Praha, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2005 Japonsko, 2006 Bratislava.
Sympozia: 2006 Marl (D) Europisches Klasik Festival; Nyíregyháza (H) 30. mezinárodní sochařské sympozium, 2007 Uherské Hradiště, 9. ročník Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky.
Výstavy samostatné: 2003 Budapešť, Karinthy Frigyes Kulturní středisko, 2005 Kyoto, Suzuki Gallery, 2006 Budapešť (H), Galerie Radóczy, 2007 Iizuka (Jap).
Výstavy kolektivní (výběr od r. 2000): 2003 Nagykovácsi, Budapešť, Pécs, 2004 Paříž (F), Le Carrosse; Saint Étienne (F), Design Biennale; Nagykovácsi (H), Výtvarný salon (Artist summit); Pécs (H), Výtvarný salon (Artist summeit), 2005 Nygykovácsi (H), Výtvarný salon (Artist summit); Pécs (H); Budapešť (H), Art Hall, 2006 Nyíregyháza (H), Marl (D), Essen (D), Kyóto (Jap).
Mladá sochařka Erzsébet Szilágyi zastupovala na 9. ročníku hradišťského sympozia maďarskou sochařskou a medailérskou školu. V jejím výtvarném programu však není jen tento specifický umělecký obor. Rozsah tvůrčího zájmu je daleko širší. Zahrnuje kromě medailérské a sochařské práce také malbu, kresbu, užitou grafiku, šperk, objekty a divadelní výtvarnictví (kostýmní návrhy, scénografie). Inspiraci pro své práce hledá v reálných podnětech, ve světě přírody, nevyhýbá se však ani klasickým odkazům dějin umění (v sochařské práci). Pobyt na sympoziu byl podnětem pro kolekci drobných medailí, plaket i plastik.
Born: 24th July, 1978 in Budapest
Education: Art School Nádasdy Kálmána Budapest (1984-1994), Secondary School of Applied Art in Budapest (1994-1998), Redbidge College of Art and Design, London (1999), Central Saint Martin College of Art and Design London, 2000, Moholy-Nagy University of Craft and Design Budapest (2001-2007), College of Fine Art, Prague (scholarship), 2005 Japan, 2006 Bratislava.
Symposia: 2006 Marl (D) The European Classic Festival; Nyíregyháza (H) 30th International Sculpting Symposium, 2007 Uherské Hradiště, 9th year of the International Symposium of Cast Medal, Plaque and Small Sculpture.
Solo exhibitions: 2003 Budapest, Karinthy Frigyes Centre, 2005 Kyoto, Suzuki Gallery, 2006 Budapešť (H), Gallery Radóczy, 2007 Iizuka (Jap).
Joint exhibitions (selection since 2000): 2003 Nagykovácsi, Budapest, Pécs, 2004 Paris (France,) Le Carrosse; Saint Étienne (France), Design Biennale; Nagykovácsi, Hungary, Art Saloon (Artist summit); Pécs, Hungary, Art Saloon (Artist summit), 2005 Nagykovácsi, Hungary, Art Saloon (Artist summit); Pécs, Hungary, House of Art (Art Hall,. 2006 Nyíregyháza (H), Marl (D), Essen (D), Kyoto (Jap).
In Uherské Hradiště, the young artist Mrs. Erzsébet Szilágyi represented Hungarian sculpture and medal school. However, her creative activities cover a much broader area. Besides medal and sculpture art they include painting, drawing, applied graphics, jewellery, objects, stage design and theatre costumes design. She gets inspired by real stimuli coming from the world of nature but she also accepts inspiration given by classical legacy of history of art.. Her stay at the symposium inspired her to make a set of small medals, plaques and sculpture pieces.

Michal Staszczak - sympozium 2007

15. září 2007 v 23:44 | MF |  Autoři
Michał Staszczak Polsko, 53-621 Wroclaw, ul.Glogowska 17/5
* 8. listopadu 1979 Wroclaw
Studia: Akademia Sztuk Pieknych Wroclaw (1999-2005, L. Podsiadly, J. Dworski, A. M. Kram).
Sympozia: 2007 Uherské Hradiště, 9. ročník Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky.
Výstavy samostatné: 2003 Wroclaw, ASP, 2004 Poznaň, Galerie Zak, výstava kreseb, 2005 Londýn, Galerie POSK; Wroclaw, Galerie BWA.
Práce mladého a talentovaného polského sochaře a medailéra Michala Staszczaka, který v současnosti působí na wroclawské Akademii Sztuk Pieknych, byly příjemným překvapením a přínosem pro sympozium. Tento umělec má za sebou řadu úspěchů a ocenění. Vystavuje samostatně i v rámci skupinových výstav v Polsku (Wroclaw, Gdaňsk, Poznaň) i v zahraničí (Lipsko, Londýn). Už jeho diplomová práce After Myron Diskobolus (Diskobolka), která byla odlita na workshopu v Starachowicích v Muzeu Přírody a techniky, vzbudila velký ohlas. Staszczakův umělecký profil je poměrně široký. Nezabývá se pouze uměním malých forem - medailérstvím, ale věnuje se rovněž kresbě, plastice, experimentuje i v jiných uměleckých oborech (instalace) a pracuje také s dalšími především tradičními materiály např. se dřevem, keramikou. Kov, speciálně bronz, mu však učaroval. Perfektně ovládá řemeslo. Zúčastňuje se plenérů, workshopů s ukázkou litecké techniky např. v rámci Dolnośląského Festiwalu Nauki nebo Festiwalu Wysokich Temperatur. Spolupracuje s americkým umělcem Rickem Battenem, který se rovněž specializuje na umění v kovu. Je členem výtvarné skupiny GRAWITON.
Born: 8th November, 1979 in Wroclaw
Education: Akademia Sztuk Pieknych Wroclaw (1999-2005, L. Podsiadly, J. Dworski, A. M. Kram).
Symposia: 2007 Uherské Hradiště, 9th year International Symposium of Cast Medal, Plaque and Small Sculpture.
Solo exhibitions: 2003 Wroclaw, ASP, 2004 Poznan, Gallery ZAK, Exhibition of Drawings, 2005 London, Gallery POSK, Wroclaw, Gallery BWA.
Michał Staszczak is a young, talented Polish sculptor and medallist, whose works were a pleasant surprise and contributed to the final success of the symposium. At present he teaches at Academy Sztuk Pieknych in Wroclaw.
This artist has experienced a lot of success and received many awards for his art works.
He presents his work both at solo and joint exhibitions in Poland (Wroclaw, Gdansk, Poznan) as well as abroad (Leipzig, London).
His dissertation art piece After Myron Discobolus, cast at the workshop in Starachowice Museum of Nature and Technique, intrigued interest among artists.
He does not deal only with small form art - medals, but he is also devoted to drawing and sculpture. He likes experimenting, e.g. installations and he makes use of traditional materials - wood or ceramics.
Metal, namely bronze, bewitched him. He is an excellent artificer.
He takes part in open air events, workshops showing casting technique, e.g. Low Silesia Festiwal Nauki orFestiwal Wysokich Temperatur. He cooperates with American artist Rick Batten who also specializes in metal art.
He is a member of GRAWITON art group.

Štefan Novotný - sympozium 2007

15. září 2007 v 23:43 | MF |  Autoři
Štefan Novotný Slovensko, 967 01 Kremnica, Kremnické Bane 14
* 29. září 1954 Slovinky
Studia: Střední uměleckoprůmyslová škola v Kremnici (1970-1974).
Sympozia: 2007, 2009 Uherské Hradiště, 9. a 10. ročník Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky.
Z Kremnice přijel do Uherského Hradiště Štefan Novotný, významný slovenský medailér, který prezentuje Slovensko na domácích (např. v r. 2005 Slovenská medaile 1995-2005) i světových přehlídkách medailérského umění (na výstavách FIDEM). Věnuje se především ražené a lité medaili a plaketě. Působí jako výtvarník a medailér v Mincovně s. p. Kremnica. V jeho medailérském repertoáru nalezneme především portréty (významné osobnosti politického i kulturního života). Je autorem řady pamětních mincí a medailí např. pamětní medaile vydané při příležitosti vzniku Slovenska (1993), návštěvy papeže Jana Pavla II. (2001), ke 275. výročí Korunovace milostné sošky Panny Marie Svatohorské (návrh M. Čáka) atd. V lité medaili a plaketě se osvobozuje od společenské i individuální objednávky a naplno se projevuje jeho tvůrčí naturel, rozlet (v tématu i ztvárnění). Na sympoziu vytvořil soubor plaket a medailí čitelného rukopisu s rozličnými náměty ztvárňujícími panoptikum života, lidské společnosti, naplněné jinotaji a člověčenstvím (např. blaženost - bezstarostnost smíchu, veselí a štěstí v kontrastu s tíhou moci a bohatství, Šašek a král, apod.). V jeho výtvarném programu najdeme i biblické motivy (Abrahámova oběť), historické náměty a komorní plastiky vycházející z obdobných zdrojů.
Born: 29th September, 1954 in Slovinky
Education: Secondary School of Applied Art in Kremnica (1970-1974).
Symposia: 2007 Uherské Hradiště, 9th year of International Symposium of Cast Medal, Plaque and Small Sculpture.
Mr. Štefan Novotný arrived to Uherské Hradiště from the Slovak town of Kremnica. He belongs among those significant Slovak medallists who represent their country both at home and worldwide as a participant of medal art exhibitions and at FIDEM exhibitions as well. Predominantly he dwells on mint and cast medal and plaque. He acts as an artist and medallist in the royal mint in Kremnica.
His art works is represented mostly by portraits (presidents, significant personalities of political and cultural life).
He has created a line of commemorative coins and medals, e.g. a medal to commemorate the origin of Slovakia (1993), one to commemorate the Pope ś visit to Slovakia (2001), and this year it is the medal made to commemorate 275th anniversary of Svatá Hora Virgin Mary sculpture Coronation (design by M. Čáka).
When it comes to cast medal he feels free from being commissioned and he makes full use of his creative skills both in topic and realization.
During his stay at the symposium he made a set of medals and plagues with various topics describing a freak show of life and human society.
It is full of allegory and humanity (e.g.they are full of light hearted laughter and happiness in contrast with the burden of power and wealth, The Joker and the King, etc). But we can also find biblical motifs (Abraham´s Sacrifice), historical topics and small sculpture pieces arising from similar sources.

Petra Lamačová - sympozium 2007

15. září 2007 v 23:42 | MF |  Autoři
Petra Lamačová Česká republika, 466 01 Jablonec nad Nisou, Vzdušná 4
* 27. května 1983 Jablonec nad Nisou
Studia: Střední uměleckoprůmyslová škola Jablonec nad Nisou (1999-2003), Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou 2003-2005, obor ražené mince a medaile, J. Dostál, J. Lukáš), Akademie výtvarných umění Praha (od r. 2005, Škola figurálního sochařství a medaile, J. Hendrych).
Sympozia: 2007 Uherské Hradiště, 9. ročník Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky.
Výstavy (kolektivní): 2004 Semily, Výtvarný salón, 2007 Karlovy Vary, Galerie Duhová paleta, Výstava prací absolventů Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou.
Českou republiku zastupovali na sympoziu dva studenti Petr Červinka a Petra Lamačová, studentka Akademie výtvarných umění v Praze ateliéru J. Hendrycha. Hradišťské sympozium pro ni bylo zcela novou zkušeností a poznáním. V Hradišti vytvořila dva soubory plaket, medailí a dvě plastiky (polštáře). Její práce vycházely z několika inspiračních zdrojů. Z figurálních motivací (Milenci, Nosič, Nosička) a byly ovlivněny osobními prožitky a vzpomínkami, rodinou, domovem (Milenci, Sid…). Dalším pramenem inspirace pro autorku a její cyklus pěti medailí se stala městská krajina - architektura, konkrétně schodiště (Schody, Dialog schodů, Pohřeb schodů..).
Born: 27th May, 1983 in Jablonec nad Nisou
Education: Secondary School of Applied Art in Jablonec nad Nisou (1999-2003), Further Education School in Jablonec nad Nisou (2003-2005), mint coins and medal specialization, J. Dostál, J. Lukáš), Academy of Fine Art in Prague (since 2005, School of Figurative Sculpture and Medal, J. Hendrych).
Symposia: 2007 Uherské Hradiště, 9th year of International Symposium of Cast Medal, Plaque and Small Sculpture.
Exhibitions (joint): 2004 Semily, Art Saloon, 2007 Karlovy Vary, Rainbow Palette Gallery, Exhibition of Further Education School Leavers in Jablonec nad Nisou.
The Czech Republic was represented by two students, Mr. Petr Červinka and Ms. Petra Lamačová, a student at the Prague Academy of Fine Art, J. Hendrych studio.
The symposium in Uherské Hradiště was a completely new experience for her. There she created two sets of plaques, medals and two sculptures. She was inspired by several sources: figurative motifs (Lovers, He Carrier, She Carrier) were enriched by her personal experience and memories, by her family and home (Lovers, Sid…). Further source of inspiration arose from the town landscape, architecture, especially staircases (Stairs, Dialogue of Stairs, A Funeral of Stairs…).

Petr Červinka - sympozium 2007

15. září 2007 v 23:40 | MF |  Autoři
Petr Červinka Česká republika, 468 41 Tanvald, Radniční 527
* 24. října 1981 Jablonec nad Nisou
Studia: Střední uměleckoprůmyslová škola Jablonec nad Nisou (1997-2001), Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou (2001-2003, obor: ražená mince, J. Dostál, J. Lukáš), Technická univerzita Liberec (od r. 2003, Design skla a šperku, L. Šikolová, D. Hrabánková), stáž: Akademie Sztuk Pieknych Wroclaw (2006-2007, Ateliér skla, K. Pawlak, M. Sienkiewicz).
Sympozia: 2006 Jelenia Gora (PL), Plener artystyczny, vitráž a keramika, 2007 Uherské Hradiště, 9. ročník Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky.
Výstavy (kolektivní): 2001 Jablonec nad Nisou, Dům česko-německého porozumění, 2006 Jablonec nad Nisou, Galerie N, Blizej-blíž, 2007 Karlovy Vary, Galerie Duhová paleta, Výstava prací absolventů Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou.
Petr Červinka zatím neměl s technologickým postupem odléváním "na ztracený vosk" a s litým reliéfem žádné zkušenosti. Je absolventem Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou, která se specializuje na raženou minci a medaili. V dosavadní tvorbě jsou zastoupeny návrhy na mince a medaile, převážně s tématikou architektury, portrétní náměty (významné osobnosti - Karel IV.), figurální plastika, šperk. Každý nový experiment je však pro něj důležitý, a tak se pustil se zápalem do modelování a boje s novým technologickým postupem. Na sympoziu vzniklo několik plaket vycházejících jednak z klasických postupů (portréty), inspirovaných krajinou (zážitky ze studijního pobytu v Litvě), se zoomorfními motivy (Koník).
Born: 24th October ,1981 in Jablonec nad Nisou
Education: Secondary School of Applied Art in Jablonec nad Nisou, (1997-2001), Further Education School in Jablonec nad Nisou (2001-2003, specialization: mint coins,J. Dostál, J. Lukáš), Technical University Liberec (since 2003, Glass and Jewell Design, L. Šikolová, D. Hrabánková).
Scholarship: Akademie Sztuk Pieknych Wroclaw (2006-2007), Glass Design Studio, K. Pawlak, M. Sienkiewicz).
Symposia: 2006 Jelenia Gora, Poland, Plener artystyczny, stain glass and ceramics, 2007 Uherské Hradiště, 9th year of the International Symposium of Cast Medal, Plaque and Small Sculpture.
Exhibitions: (joint ones): 2001 Jablonec nad Nisou, House of Czech-German Understanding, Gallery N, Blizej-Blíž (More Closely), 2007 Karlovy Vary, Rainbow Palette Gallery, Exhibition of School leavers from Further Education School in Jablonec nad Nisou.
Peter Červinka has not had any experience with lost wax casting technique in bronze, neither he has had any knowledge about casting reliefs.
He graduated from Further Education School in Jablonec nad Nisou where he specialized in mint coins and medals.
His artistic output so far covers coins and medals designs, the topics of which range from architecture, portraits of significant personalities (e.g. Czech king Charles IVth), figurative sculptures to jewellery.
Each new experiment is a challenge for him so he walked into modelling and learning new technological ways of casting.
At the symposium he created several plaques where he started from classical approach (portraits) and let himself be inspired by landscape (his experience from his study stay in Lithuania) or he made use of animal motifs (A Little Horse).