MEZINÁRODNÍ MEDAILÉRSKÉ SYMPOZIUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

9. ročník: Sympozium 2007

15. září 2007 v 22:41 | MF |  9. ročník 2007
9. ROČNÍK 25. ČERVENEC AŽ 18. SRPEN 2005
Účastníci:
 • Petr Červinka (*1981), Česká republika
 • Petra Lamačová (*1983), Česká republika
 • Štefan Novotný (*1954), Slovensko
 • Michal Staszczak (*1979), Polsko
 • Erzsébet Szilágyi (*1978), Maďarsko
Hosté:
 • Jacek Dworski (*1937), Polsko
 • Kryštof Hošek (*1984), Česká republika
Realizační tým:
 • akademický sochař Jiří Vlach
 • akademický sochař Miroslav Kovářík
 • PhDr. Milada Frolcová
9. ročník byl výjimečný z několika důvodů. Sympozium se stalo významným projektem podpořeným jednak Městem Uherským Hradištěm (realizováno ve znamení oslav k 750. výročí založení města), dále bylo finančně zajištěno z International Visegrad fund, z Nadace Děti, kultura, sport, Zlínským krajem a materiálně bylo rovněž zabezpečeno řadou sponzorských příspěvků. Hlavním finančním a organizačně materiálním garantem akce se stalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.
Hlavní pořadatel:
 • Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Spolupořadatelé:
 • Město Uherské Hradiště
 • Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti
Partneři:
 • Národná banka Slovenska - Múzeum mincí a medailí Kremnica
 • Akademia Sztuk pieknych Wroclaw
 • Városi galéria Nyíregyháza
Finanční podpora:
 • International Visegrad Fund
 • Zlínský kraj
 • Město Uherské Hradiště
 • Nadace Kultura, děti, sport
Sponzoři:
 • FIMES, a. s., Uherské Hradiště http://www.fimes.mesit.cz/
 • ALUCAST, s. r. o., Tupesy http://www.alucast.cz/
 • Pivovar Janáček, a. s., Uherský Brod
 • Přesné odlitky, s. r. o. Popovice
 • Stavebniny Kodrla, s .r. o., Huštěnovice
 • TRADIX, a. s. Uherské Hradiště
Mezinárodní sympozium lité medaile, plakety a drobné plastiky
Mezinárodní sympozium lité medaile, plakety a drobné plastiky vstoupilo letos již do 9. ročníku. Uskutečnilo se, tak jako všechna předcházející setkání, v sochařských ateliérech Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti v období od 25. července do 18. srpna 2007. Letošní ročník byl výjimečný z několika důvodů. Sympozium se stalo významným projektem podpořeným jednak Městem Uherským Hradištěm (realizováno ve znamení oslav k 750. výročí založení města), dále bylo finančně zajištěno z International Visegrad fund, z Nadace Kultura, děti, sport, Zlínským krajem a materiálně bylo rovněž zabezpečeno řadou sponzorských příspěvků.
Hradišťské sympozium se stalo pojmem a událostí, která je v odborném světě sledovaná a která si udržuje tradičně kvalitní úroveň. Umělci, kteří se zde pravidelně od roku 1988 setkávají, využívají při své práci prastaré litecké techniky - lití bronzu "na ztracený vosk". Medailérské sympozium se v Uherském Hradišti koná zpravidla bienálně. Výjimkou byl pouze rok 1996, kdy byl 5. ročník přeložen z důvodu pořádání výstavy "Bronzový trojúhelník" (výstava pracovních výsledků tří příbuzných sympozií, která se realizují v Kremnici, Nyíregyháze a Uherském Hradišti, v odborných kruzích známých jako centra mezinárodních sympozií lité medaile a drobné plastiky) na následující rok, a rok 1997, kdy město bylo postiženo ničivými povodněmi a sympozium bylo opět o rok odloženo. Dosavadních ročníků se zúčastnilo 51 umělců z 10 evropských zemí.
Devátý ročník přivítal umělce z evropských zemí "visegradské čtyřky": z České republiky (Petra Lamačová, Petr Červinka), z Maďarska (Erzsébet Szilágyi), z Polska (Michał Staszczak) a ze Slovenska (Štefan Novotný). Sochaři Jiří Vlach (duchovní otec sympozia) a Miroslav Kovářík, mistři svého řemesla a tradiční tandem realizačního týmu, byli k dispozici svým kolegům 24 hodin denně a společně přispěli k naplnění programu sympozia. Letošní ročník byl charakteristický i tím, že většina zúčastněných umělců byla velmi mladá (do 30 let), někteří jsou ještě studenty (Petra Lamačová a Petr Červinka).
Jako hosté sympozia byli pozváni Kryštof Hošek z Prahy a prof. Jacek Dworski z Wroclawi, kteří po určitou dobu pracovali společně s účastníky sympozia a participovali na výstavě výsledků. V letošním roce nebylo stanoveno žádné téma a každý z umělců mohl rozvinout své nápady podle svých představ a naturelu. Nově vzniklá díla byla představena na výstavě výsledků sympozia v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Výstava, instalovaná v komorním prostředí malého sálu, tvořila spolu s kresbami návrhů na medaile nebo na plakety, s fotografiemi ze sympozia (lití, pracovní záběry) kompaktní celek a navázala na solidní úroveň a kvalitu minulých ročníků sympozia.
Po skončení výstavy vybere stanovená komise od každého účastníka jedno nebo dvě díla, která obohatí sympozijní sbírku uloženou v Galerii Slováckého muzea. Tuto sbírku, která již v současnosti čítá více než sto artefaktů, spojuje nejen umělecká hodnota, ale rovněž výpověď. Zahrnuje individuální poselství o době, o světě, o vztazích mezi lidmi, o současnosti a minulosti. Konfrontuje mnoho rozdílných výtvarných názorů a uměleckých sdělení. Poskytuje příležitost ke všeobecnějším úvahám o současnosti a budoucnosti této specifické sochařské práce.
Již minulý ročník sympozium změnilo hlavního pořadatele. Asociace umělců České republiky nezískala na pořádání sympozia žádné finanční prostředky a její roli převzalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Střední uměleckoprůmyslová škola a Město Uherské Hradiště. Zahraničními partnery se staly Národná banka Slovenska - Múzeum mincí a medailí v Kremnici, Akademia Sztuk Pieknych ve Wroclawi a Városi galéria Nyíregyháza.
International Symposium of Cast Medal, Plaque and Small Sculpture
This year, the 9th International Symposium of Cast Medal, Plaque and Small Sculpture was held at the Secondary School of Applied Art in the town of Uherské Hradiště again. Sculptors from so called "Visegrad Four" countries worked in the sculpture department studios between 25th July and 18th August 2007. This year has been special in several ways. The symposium became a significant project supported by:
- a grant from International Visegrad Fund
- the municipality of Uherské Hradiště (to commemorate 750th anniversary of the town)
- the Culture, Children and Sport Fund
- Zlín region authorities
- several sponsors covering its material needs
This symposium has already earned a good reputation and has been followed by artists worldwide due to its traditionally high level. Artists who have been meeting here since 1988 make use of an ancient technology of casting in bronze (lost wax casting).The Medallist symposium in the town of Uherské Hradiště is usually held every second year but there have been two exceptions:
- 1996 - the 5th symposium was postponed by one year because of the exhibition called The Bronze Triangle. This event presented the output of three similar symposia held in the towns of Kremnica (Slovakia), Nyíregyháza (Hungary) and Uherské Hradiště (the Czech Republic). The three towns represent well known centres of international symposia of cast medal and small sculpture
- 1997 - the town of Uherské Hradiště suffered devastating floods, sculpture studios were flooded and destroyed, so the event had to be postponed by a year again.
So far 51 artists from 10 European countries have participated.
The ninth year was attended by artists from Visegrad Four European countries. Petra Lamačová and Petr Červinka from the Czech Republic, Erzsébet Szilágyi from Hungary, Michal Staszczak from Poland and Štefan Novotný from Slovakia. Sculptors Jiří Vlach ("spiritual father"of the symposium) and Miroslav Kovářík, true masters of the handcraft acted as a realization team and were ready to help their colleagues round the clock. Thus, both participants and the realization team succeeded in reaching the goals of the symposium.
There were two visiting artists (Kryštof Hošek from Prague and prof. Jacek Dworski from Wroclaw) who joined the participating artists for some period of time and whose works became a part of the final exhibition. This year, the symposium was not tied with any special topic and thus each artist was invited to make use of his/her own imagination and ideas.
New pieces of medal art and small sculptures were introduced at the final exhibition held in the Gallery of the Moravian Slovak Museum in the town of Uherské Hradiště. The exhibition, installed in the small gallery hall, consisted also of drawings and sketches of medals and photographs taken during the symposium (casting, work process), which gave a fuller view at the event. When the exhibition ends, a selected jury will choose one or two pieces of art from each participant and these pieces will enrich the already existing symposium collection housed in the Gallery of the Moravian Slovak Museum.
This collection already covers more than one hundred pieces linked not only by their artistic value but by their meaning giving testimony about the time, the world, relations among people, and about the past. It confronts many different artistic views and an artistic message. At the same time we are given an opportunity to think about the present time and the future of this specific area of sculpture art.
Last year of the symposium was marked by a significant change: the original main organizer - The Association of the Czech Fine Artists - did not raise any funds to cover the symposium needs so the position was taken over by the Moravian Slovak Museum in the town of Uherské Hradiště, by the Secondary School of Applied Art, by Uherské Hradiště town council and by foreign partners: a /the National Slovak Bank - Museum of Coins and Medals in the town of Kremnica b/ Akademia Sztuk Pieknych, Wroclaw, Poland and c/ Városi galéria in Nyírehyháza, Hungary.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Oznámkujte naše webové stránky (jako ve škole známkou 1-5)

1
2
3
4
5

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama