MEZINÁRODNÍ MEDAILÉRSKÉ SYMPOZIUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

Erzsébet Szilágyi - sympozium 2007

15. září 2007 v 23:46 | MF |  Autoři
Erzsébet Szilágyi Maďarsko, 2094 Nagykovácsi, Park utca 45
* 24. července 1978 Budapešť
Studia: Umělecká škola Nádasdy Kálmána Budapešť (1984-1994), Střední uměleckoprůmyslová škola Budapešť (1994-1998), Redbidge College of Art and Design Londýn 1999, Central Saint Martin College of Art and Design Londýn 2000, Moholy-Nagy University of Craft and Design Budapešť (2001-2007); stáž: 2003 Praha, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2005 Japonsko, 2006 Bratislava.
Sympozia: 2006 Marl (D) Europisches Klasik Festival; Nyíregyháza (H) 30. mezinárodní sochařské sympozium, 2007 Uherské Hradiště, 9. ročník Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky.
Výstavy samostatné: 2003 Budapešť, Karinthy Frigyes Kulturní středisko, 2005 Kyoto, Suzuki Gallery, 2006 Budapešť (H), Galerie Radóczy, 2007 Iizuka (Jap).
Výstavy kolektivní (výběr od r. 2000): 2003 Nagykovácsi, Budapešť, Pécs, 2004 Paříž (F), Le Carrosse; Saint Étienne (F), Design Biennale; Nagykovácsi (H), Výtvarný salon (Artist summit); Pécs (H), Výtvarný salon (Artist summeit), 2005 Nygykovácsi (H), Výtvarný salon (Artist summit); Pécs (H); Budapešť (H), Art Hall, 2006 Nyíregyháza (H), Marl (D), Essen (D), Kyóto (Jap).
Mladá sochařka Erzsébet Szilágyi zastupovala na 9. ročníku hradišťského sympozia maďarskou sochařskou a medailérskou školu. V jejím výtvarném programu však není jen tento specifický umělecký obor. Rozsah tvůrčího zájmu je daleko širší. Zahrnuje kromě medailérské a sochařské práce také malbu, kresbu, užitou grafiku, šperk, objekty a divadelní výtvarnictví (kostýmní návrhy, scénografie). Inspiraci pro své práce hledá v reálných podnětech, ve světě přírody, nevyhýbá se však ani klasickým odkazům dějin umění (v sochařské práci). Pobyt na sympoziu byl podnětem pro kolekci drobných medailí, plaket i plastik.
Born: 24th July, 1978 in Budapest
Education: Art School Nádasdy Kálmána Budapest (1984-1994), Secondary School of Applied Art in Budapest (1994-1998), Redbidge College of Art and Design, London (1999), Central Saint Martin College of Art and Design London, 2000, Moholy-Nagy University of Craft and Design Budapest (2001-2007), College of Fine Art, Prague (scholarship), 2005 Japan, 2006 Bratislava.
Symposia: 2006 Marl (D) The European Classic Festival; Nyíregyháza (H) 30th International Sculpting Symposium, 2007 Uherské Hradiště, 9th year of the International Symposium of Cast Medal, Plaque and Small Sculpture.
Solo exhibitions: 2003 Budapest, Karinthy Frigyes Centre, 2005 Kyoto, Suzuki Gallery, 2006 Budapešť (H), Gallery Radóczy, 2007 Iizuka (Jap).
Joint exhibitions (selection since 2000): 2003 Nagykovácsi, Budapest, Pécs, 2004 Paris (France,) Le Carrosse; Saint Étienne (France), Design Biennale; Nagykovácsi, Hungary, Art Saloon (Artist summit); Pécs, Hungary, Art Saloon (Artist summit), 2005 Nagykovácsi, Hungary, Art Saloon (Artist summit); Pécs, Hungary, House of Art (Art Hall,. 2006 Nyíregyháza (H), Marl (D), Essen (D), Kyoto (Jap).
In Uherské Hradiště, the young artist Mrs. Erzsébet Szilágyi represented Hungarian sculpture and medal school. However, her creative activities cover a much broader area. Besides medal and sculpture art they include painting, drawing, applied graphics, jewellery, objects, stage design and theatre costumes design. She gets inspired by real stimuli coming from the world of nature but she also accepts inspiration given by classical legacy of history of art.. Her stay at the symposium inspired her to make a set of small medals, plaques and sculpture pieces.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Oznámkujte naše webové stránky (jako ve škole známkou 1-5)

1
2
3
4
5

Aktuální články

Reklama