MEZINÁRODNÍ MEDAILÉRSKÉ SYMPOZIUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

Jacek Dworski - sympozium 1997-98; 2007, 2009

15. září 2007 v 23:48 | MF |  Autoři
Jacek Dworski Polsko, 53-120 Wroclaw, Aleja Jarzebinowa 10/22
* 12. září 1937 Lvov
Studia: Akademia Sztuk Pieknych Wroclaw (1956-1962, X. Dunikowski, A. Czepielewski).
Sympozia: 1981, 1995, 2001 Nyíregyháza-Sóstó (H), 5.a 25. mezinárodní sochařské sympozium, 1996 Kremnica, Mezinárodní quadrienale medaile, 1997/1998 Uherské Hradiště, 5. roč. Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky, 1999, 2001 Uherské Hradiště, Trojkolka (1. sympozium umělecké skupiny se zahraniční účastí), 2007 Uh. Hradiště, host 9. ročníku Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky, 2009 Uh. Hradiště, 10. ročník Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a dorbné plastiky
Profesor Jacek Dworski z polské Wroclawi, účastník 5. ročníku hradišťského sympozia (1997/1998), je v Uherském Hradišti pravidelným hostem. Zúčastnil se pracovních setkání skupiny Trojkolka (1999, 2001) v Uherském Hradišti. Na 7. ročníku v roce 2002 předváděl další technologický postup - odlévání bronzu do pískové formy. Je duchovním otcem medailérských mezinárodních výstav Mezi Dunajem, Vltavou a Vislou, které se pořádají každoročně v polské Wroclawi a putují dále do České republiky nebo na Slovensko a do Maďarska. Představují vždy dva umělce ze zemí "visegradské čtyřky". Jacek Dworski se medailérské tvorbě věnuje už od roku 1969. Na tomto poli dosáhl také významných ocenění. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách státních muzeí a galerií v Polsku i v zahraničí. Polsko reprezentuje na domácích i zahraničních přehlídkách medailérské tvorby, na výstavách FIDEM. V současnosti se věnuje pedagogické činnosti na wroclawské Akademii Sztuk Pieknych. Zúčastňuje se medailérských sympozií v Evropě (Nyíregyháza, Kremnica, Uherské Hradiště), usiluje o založení příbuzných sympozií ve Wroclawi. Je autorem Ceny města Uherského Hradiště za rok 1997.
Born: 12th September, 1937 in Lvov
Education: Academia of Fine Art (1956-1962, X. Dunikowski, A. Czepielewski).
Participated in symposia: 1981, 1995, 2001 Nyíregyháza-Sostó, Hungary, 5th and 25th International Sculpture Symposium, 1996 Kremnica, Slovakia, International Quadrienale of Medal, 1997/1998 Uherské Hradiště, Czech Republic, 5th International Symposium of Cast Medal, Plaque and Small Sculpture, 1999/2001 Uherské Hradiště, Czech Republic "Tricycle" (1st symposium of the art group with foreign participants).
Professor Jacek Dworski from Wroclaw, Poland, a participant in 5th International Symposium in the town of Uherské Hradiště (1997/1998) is a regular guest to the town. He took part in work meetings of the Tricycle group (1999, 2001). In 2002, he presented a different technology of casting = that of casting into a sand mould. He is a spiritual father of international medal exhibitions covering the area among the Danube, Moldau and Wisla rivers. These exhibitions have been held annually in Wroclaw, Poland, and from here they move either to the Czech Republic or Slovakia and Hungary. They always represent two artists coming from the Visegrad Four countries. Jacek Dworski has been devoted to medal art since 1969 and has been given significant awards and acknowledgement for his work. His works of art are a part of collections in the state museums and galleries both in Poland and abroad. His works represent Polish fine art at FIDEM exhibitions. At present he teaches at the Academy of Fine Art in the town of Wroclaw, Poland. He also takes an active part in medal symposia in Europe (Nyíregygháza, Kremnica, Uherské Hradiště) and he aims at establishing a similar symposium in Wroclaw. He created the 1997 Award of the town of Uherské Hradiště.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Oznámkujte naše webové stránky (jako ve škole známkou 1-5)

1
2
3
4
5

Aktuální články

Reklama