MEZINÁRODNÍ MEDAILÉRSKÉ SYMPOZIUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

Jiří Vlach - realizační tým 1988 - 2009

15. září 2007 v 23:51 | MF |  Autoři
Jiří Vlach Česká republika, 686 02 Staré Město, Seifertova 1386
* 14. srpna 1946 Žarošice
Studia: Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště (1961-1965, St. Mikuláštík ), Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha (1965-1972, ateliér užitého sochařství, J. Kavan, J. Malejovský).
Ceny: 1989 GRAND PRIX II. Mezinárodního quadrienale medaile v Kremnici, 1995 Hlavní cena XIX. mezinárodního sochařského sympozia Nyíregyháza, 2004 Plzeň, IV. mezinárodní bienále kresby.
Sympozia: 1980 Dzintari (LV), Mezinárodní sochařské a medailérské sympozium, 1986 Siklós (H), Mezinárodní sympozium keramiky, 1988, 1990, 1992, 1994, 1997/1998, 2000, 2002, 2005, 2007, 2009 Uherské Hradiště, 1. - 10. ročník Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky, 1989 Kremnica, II. Mezinárodní kvadrienále medaile, 1995, 2001 Nyíregyháza-Sóstó (H), 19. a 25. mezinárodní sochařské sympozium, 1999, 2001 Uherské Hradiště, Trojkolka (1. sympozium umělecké skupiny se zahraniční účastí).
Výstavy samostatné (výběr): 1996 Ostřihom (H), Duna Múzeum, Európa Közép Galéria, 2001 Uh. Hradiště, Galerie Slováckého muzea, 2002 Znojmo, JMM, DU; Olomouc, Galerie G, 2004 Brno, MZM, Mramorové sály Biskupského dvora, 2004/2005 Uh. Brod, Galerie Panský dům. 2009 Praha, Galerie U Lávkys
Výstavy kolektivní (výběr po r. 2000): 2000 Weimar (D), FIDEM, 2002 Paříž (F), FIDEM, 2003 Uh. Hradiště, Galerie Slováckého muzea; Hradec Králové, Muzeum východních Čech; Plzeň, Západočeská galerie, 2004 Jablonec nad Nisou, Muzeum skla a bižuterie, 4. medailérský salon, Plzeň, Západočeská galerie, IV. mezinárodní bienále kresby, 2005 Varšava (PL), České centrum, Šoproň (H), Galerie Körmendicsak, IV. mezinárodní bienále kresby, 2006 Brusel (B), Bergamo (I), Sala Manzu, IV. mezinárodní bienále kresby; Týn nad Vltavou, Sdružení Q; Wroclaw (PL), Muzeum architektury, Lodž (PL), Městská galerie, Warszawa (PL), Studio Gallery, III. mezinárodní výstava kresby; Plzeň, Západočeská galerie, V. mezinárodní bienále kresby.
Organizátor a zakladatel hradišťského medailérského sympozia akademický sochař Jiří Vlach, na němž leží největší pořadatelská tíha sympozia, se věnuje zejména reliéfní tvorbě (medaile, plaketa), komorní plastice a kresbě. Stal se osobností, která se významně podílí nejen na rozvoji výtvarného života města, ale současně patří k autorům, kteří mají obrovskou zásluhu na vzrůstu prestiže české moderní medailérské a komorní sochařské tvorby. V jeho rozsáhle koncipovaném žánrovém programu se objevují náměty filozofické, motivy ze světa přírody, záznamy představující zaujetí člověkem, pohybem lidského těla. Od roku 1974 se věnuje pedagogické činnosti (SUPŠ v Uh. Hradišti). Jeho díla jsou zastoupena ve významných českých i evropských galeriích a v soukromých sbírkách po celém světě. Je členem Asociace umělců medailérů, Sdružení Q, skupiny Trojkolka.
Born: 14th August, 1946 Žarošice
Education: Secondary School of Applied Art Uherské Hradiště (1961-1965, St. Mikuláštík), College of Applied Art Prague (1965-1972, Applied Sculpture Studio, J. Kavan,J. Malejovský).
Awards: 1989 GRAND PRIX at the 2nd International Quadrienale of Medal, Kremnica, GRAND PRIX at the 20th International Sculpture Symposium, Nyíregyháza, 2004 Plzeň, IV. International Biennale of Drawing.
Symposia:1980 Dzintari (Lithuania), International Sculpture and Medal Symposium, 1986 Siklós (Hungary), International Ceramic Symposium, 1988, 1990, 1992, 1994, 1997/1998, 2000, 2002, 2005, 2007 Uherské Hradiště/ 1st - 9th year of the International Symposium of Cast Medal, Plaque and Small Sculpture, 1989, Kremnica (Slovakia), 2nd International Medal Quadrienale, 1995, 2001 Nyíregyháza - Sostó (Hungary), 19th and 25th International Sculpture Symposium, 1999, 2001 Uherské Hradiště "Tricycle" (1st symposium of the group visited by foreign artists),
Individual exhibitions: (selection) 1995 Esterhaza (Ostřihom), Hungary, Duna Múzeum, Európa Kozép Galéria, 2001 Uherské Hradiště, Gallery of the Moravian Slovak Museum, 2002 Znojmo, - JMM, House of Art, Olomouc - Gallery G, 2004 Brno, MZM, Marble Halls of the Bishop Court, 2004/2005 Uherský Brod, Manor House Gallery,
Jiří Vlach, a sculptor, is a true spiritual father, founder and organizer of the medallists symposium in Uherské Hradiště. He is the one who carries the weight of organizing the whole event on his shoulders. As an artist he deals with relief art (medals, plaques), small sculpture and drawing. He has grown into a personality playing an important role in the art life of the town. He also belongs to those artists who deserve full respect for his achievements in the field of Czech modern medal and plaque art. His broad genre diversity comprises philosophical ideas, motifs from nature, he shows his passion for a man and human bodies in motion. Since 1974 he has been teaching at the School of Applied Art in UH. Hradiště. You can meet with his works in many major galleries both in his home country and around Europe as well as in private collections all around the world. He is a member of the Association of Medallists, Group Q, and Tricycle Group.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Anketa

Oznámkujte naše webové stránky (jako ve škole známkou 1-5)

1
2
3
4
5

Aktuální články

Reklama