MEZINÁRODNÍ MEDAILÉRSKÉ SYMPOZIUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

Michal Staszczak - sympozium 2007

15. září 2007 v 23:44 | MF |  Autoři
Michał Staszczak Polsko, 53-621 Wroclaw, ul.Glogowska 17/5
* 8. listopadu 1979 Wroclaw
Studia: Akademia Sztuk Pieknych Wroclaw (1999-2005, L. Podsiadly, J. Dworski, A. M. Kram).
Sympozia: 2007 Uherské Hradiště, 9. ročník Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky.
Výstavy samostatné: 2003 Wroclaw, ASP, 2004 Poznaň, Galerie Zak, výstava kreseb, 2005 Londýn, Galerie POSK; Wroclaw, Galerie BWA.
Práce mladého a talentovaného polského sochaře a medailéra Michala Staszczaka, který v současnosti působí na wroclawské Akademii Sztuk Pieknych, byly příjemným překvapením a přínosem pro sympozium. Tento umělec má za sebou řadu úspěchů a ocenění. Vystavuje samostatně i v rámci skupinových výstav v Polsku (Wroclaw, Gdaňsk, Poznaň) i v zahraničí (Lipsko, Londýn). Už jeho diplomová práce After Myron Diskobolus (Diskobolka), která byla odlita na workshopu v Starachowicích v Muzeu Přírody a techniky, vzbudila velký ohlas. Staszczakův umělecký profil je poměrně široký. Nezabývá se pouze uměním malých forem - medailérstvím, ale věnuje se rovněž kresbě, plastice, experimentuje i v jiných uměleckých oborech (instalace) a pracuje také s dalšími především tradičními materiály např. se dřevem, keramikou. Kov, speciálně bronz, mu však učaroval. Perfektně ovládá řemeslo. Zúčastňuje se plenérů, workshopů s ukázkou litecké techniky např. v rámci Dolnośląského Festiwalu Nauki nebo Festiwalu Wysokich Temperatur. Spolupracuje s americkým umělcem Rickem Battenem, který se rovněž specializuje na umění v kovu. Je členem výtvarné skupiny GRAWITON.
Born: 8th November, 1979 in Wroclaw
Education: Akademia Sztuk Pieknych Wroclaw (1999-2005, L. Podsiadly, J. Dworski, A. M. Kram).
Symposia: 2007 Uherské Hradiště, 9th year International Symposium of Cast Medal, Plaque and Small Sculpture.
Solo exhibitions: 2003 Wroclaw, ASP, 2004 Poznan, Gallery ZAK, Exhibition of Drawings, 2005 London, Gallery POSK, Wroclaw, Gallery BWA.
Michał Staszczak is a young, talented Polish sculptor and medallist, whose works were a pleasant surprise and contributed to the final success of the symposium. At present he teaches at Academy Sztuk Pieknych in Wroclaw.
This artist has experienced a lot of success and received many awards for his art works.
He presents his work both at solo and joint exhibitions in Poland (Wroclaw, Gdansk, Poznan) as well as abroad (Leipzig, London).
His dissertation art piece After Myron Discobolus, cast at the workshop in Starachowice Museum of Nature and Technique, intrigued interest among artists.
He does not deal only with small form art - medals, but he is also devoted to drawing and sculpture. He likes experimenting, e.g. installations and he makes use of traditional materials - wood or ceramics.
Metal, namely bronze, bewitched him. He is an excellent artificer.
He takes part in open air events, workshops showing casting technique, e.g. Low Silesia Festiwal Nauki orFestiwal Wysokich Temperatur. He cooperates with American artist Rick Batten who also specializes in metal art.
He is a member of GRAWITON art group.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Oznámkujte naše webové stránky (jako ve škole známkou 1-5)

1
2
3
4
5

Aktuální články

Reklama