MEZINÁRODNÍ MEDAILÉRSKÉ SYMPOZIUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

Miroslav Kovářík - realizační tým 1988 - 2009

15. září 2007 v 23:50 | MF |  Autoři
Miroslav Kovářík Česká republika, 696 02 Ratíškovice, Zelnice 1034
* 13. října 1951 Kyjov
Studia: Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště (1967-1972, S. Mikuláštík ), Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha (1972-1978, ateliér užitého sochařství, J. Kavan, J. Malejovský).
Sympozia: 1988, 1990, 1992, 1994, 1997-1998, 2000, 2002, 2005, 2007, 2009 1. - 10. ročník Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky v Uherském Hradišti (člen organizačního a realizačního týmu), 1996 Kremnica (SK) Mezinárodní medailérské sympozium v Kremnici, 1997 Mäntä (SF), Mezinárodní medailérské sympozium, 2003 Hodonín, Pohárkové sympozium (člen organizačního a realizačního týmu); Hodonín, Socha pro město, 2004 Wolkersdorf (A), Bernstein & Kunst, 2009 Hodonín, Sympozium keramiky
Výstavy samostatné (výběr): 2000 Kremnica, Muzeum mincí a medailí (s L. Kováříkovou), Kladno, Městská galerie (s L. Kováříkovou /, 2001 Kuks, zámek, Galerie F. A. Sporcka (s L. Kováříkovou), 2004 Rýmařov, Městské muzeum
Miroslav Kovářík patří k zakladatelů a stálým organizátorům hradišťského sympozia. Ve své práci často těží z kombinace volně modelovaných struktur s odlitými fragmenty různých materiálů a předmětů (prvků přírodních nebo uměle vytvořených). Pravidelně se zúčastňuje výstav FIDEM i domácích přehlídek medailérské tvorby. Jeho díla jsou zastoupena nejen v privátních sbírkách, ale rovněž ve sbírkách státních galerií a muzeí v Čechách i v zahraničí. Je autorem řady ražených medailí, několika městských insignií a velkoplošných keramických reliéfů pro architekturu. V současnosti působí jako pedagog na Střední průmyslové škole v Hodoníně (od roku 1996), kde vede keramický obor. Je členem Asociace umělců medailérů České republiky, tvůrčí skupiny Východní Morava, SVUT.
Born: 13th October, 1951 Kyjov
Education: Secondary School of Applied Art Uherské Hradiště (1967-1972, St. Mikuláštík), College of Applied Art, Prague (1972-1978, Studio of Applied Sculpture, J. Kavan, J. Malejovský).
Symposia: 1988, 1990, 1992, 1994, 1997-1998, 2000, 2002, 2005, 2007 1st - 9th year of the International Symposium of Cast Medal, Plaque and Small Sculpture in Uherské Hradiště (as a member of the work team, preparing and organizing the symposium), 1996 Kremnica, Slovakia, International Symposium of Medallists, 1997 Mäntä, Finland, International Symposium of Medallists, 2003 Hodonín, Czech Republic Let`s have a glass of wine" symposium Symposium ( member of the work team), Statue for Town, 2004 Wolkersdorf (A), Bernstein & Kunst.
Individual exhibitions (selection): 2000 Kremnica, Museum of Coins and Medals (together with L. Kováříková); Kladno, Town Gallery (together with L. Kováříková), 2001 Kuks, castle, F. A. Sporck Gallery (together with L. Kováříková), 2004 Rýmařov, Town Museum.
Miroslav Kovářík belongs to the founders and permanent organizers of the symposium in Uherské Hradiště. His art work often arises from free modelled structures combined with cast fragments from various materials and objects ( natural or artificially made elements). He regularly participates in FIDEM exhibitions as well as in medal exhibition held in our country. His art works are represented not only in private owners´ collections but in state galleries and museums collections in the Czech Republic and abroad as well. He has designed and made several town insignia and large scale ceramic reliefs to decorate public buildings. At present he is a teacher at the Secondary Technical School in Hodonín and here he has worked as the head of the ceramic department since 1996. He is a member of the Association of the Czech Fine Artists - Medallists, and also of creative artists group called "Eastern Moravia", SVUT.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Oznámkujte naše webové stránky (jako ve škole známkou 1-5)

1
2
3
4
5

Aktuální články

Reklama