MEZINÁRODNÍ MEDAILÉRSKÉ SYMPOZIUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

Petr Červinka - sympozium 2007

15. září 2007 v 23:40 | MF |  Autoři
Petr Červinka Česká republika, 468 41 Tanvald, Radniční 527
* 24. října 1981 Jablonec nad Nisou
Studia: Střední uměleckoprůmyslová škola Jablonec nad Nisou (1997-2001), Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou (2001-2003, obor: ražená mince, J. Dostál, J. Lukáš), Technická univerzita Liberec (od r. 2003, Design skla a šperku, L. Šikolová, D. Hrabánková), stáž: Akademie Sztuk Pieknych Wroclaw (2006-2007, Ateliér skla, K. Pawlak, M. Sienkiewicz).
Sympozia: 2006 Jelenia Gora (PL), Plener artystyczny, vitráž a keramika, 2007 Uherské Hradiště, 9. ročník Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky.
Výstavy (kolektivní): 2001 Jablonec nad Nisou, Dům česko-německého porozumění, 2006 Jablonec nad Nisou, Galerie N, Blizej-blíž, 2007 Karlovy Vary, Galerie Duhová paleta, Výstava prací absolventů Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou.
Petr Červinka zatím neměl s technologickým postupem odléváním "na ztracený vosk" a s litým reliéfem žádné zkušenosti. Je absolventem Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou, která se specializuje na raženou minci a medaili. V dosavadní tvorbě jsou zastoupeny návrhy na mince a medaile, převážně s tématikou architektury, portrétní náměty (významné osobnosti - Karel IV.), figurální plastika, šperk. Každý nový experiment je však pro něj důležitý, a tak se pustil se zápalem do modelování a boje s novým technologickým postupem. Na sympoziu vzniklo několik plaket vycházejících jednak z klasických postupů (portréty), inspirovaných krajinou (zážitky ze studijního pobytu v Litvě), se zoomorfními motivy (Koník).
Born: 24th October ,1981 in Jablonec nad Nisou
Education: Secondary School of Applied Art in Jablonec nad Nisou, (1997-2001), Further Education School in Jablonec nad Nisou (2001-2003, specialization: mint coins,J. Dostál, J. Lukáš), Technical University Liberec (since 2003, Glass and Jewell Design, L. Šikolová, D. Hrabánková).
Scholarship: Akademie Sztuk Pieknych Wroclaw (2006-2007), Glass Design Studio, K. Pawlak, M. Sienkiewicz).
Symposia: 2006 Jelenia Gora, Poland, Plener artystyczny, stain glass and ceramics, 2007 Uherské Hradiště, 9th year of the International Symposium of Cast Medal, Plaque and Small Sculpture.
Exhibitions: (joint ones): 2001 Jablonec nad Nisou, House of Czech-German Understanding, Gallery N, Blizej-Blíž (More Closely), 2007 Karlovy Vary, Rainbow Palette Gallery, Exhibition of School leavers from Further Education School in Jablonec nad Nisou.
Peter Červinka has not had any experience with lost wax casting technique in bronze, neither he has had any knowledge about casting reliefs.
He graduated from Further Education School in Jablonec nad Nisou where he specialized in mint coins and medals.
His artistic output so far covers coins and medals designs, the topics of which range from architecture, portraits of significant personalities (e.g. Czech king Charles IVth), figurative sculptures to jewellery.
Each new experiment is a challenge for him so he walked into modelling and learning new technological ways of casting.
At the symposium he created several plaques where he started from classical approach (portraits) and let himself be inspired by landscape (his experience from his study stay in Lithuania) or he made use of animal motifs (A Little Horse).
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Oznámkujte naše webové stránky (jako ve škole známkou 1-5)

1
2
3
4
5

Aktuální články

Reklama