MEZINÁRODNÍ MEDAILÉRSKÉ SYMPOZIUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

Petra Lamačová - sympozium 2007

15. září 2007 v 23:42 | MF |  Autoři
Petra Lamačová Česká republika, 466 01 Jablonec nad Nisou, Vzdušná 4
* 27. května 1983 Jablonec nad Nisou
Studia: Střední uměleckoprůmyslová škola Jablonec nad Nisou (1999-2003), Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou 2003-2005, obor ražené mince a medaile, J. Dostál, J. Lukáš), Akademie výtvarných umění Praha (od r. 2005, Škola figurálního sochařství a medaile, J. Hendrych).
Sympozia: 2007 Uherské Hradiště, 9. ročník Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky.
Výstavy (kolektivní): 2004 Semily, Výtvarný salón, 2007 Karlovy Vary, Galerie Duhová paleta, Výstava prací absolventů Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou.
Českou republiku zastupovali na sympoziu dva studenti Petr Červinka a Petra Lamačová, studentka Akademie výtvarných umění v Praze ateliéru J. Hendrycha. Hradišťské sympozium pro ni bylo zcela novou zkušeností a poznáním. V Hradišti vytvořila dva soubory plaket, medailí a dvě plastiky (polštáře). Její práce vycházely z několika inspiračních zdrojů. Z figurálních motivací (Milenci, Nosič, Nosička) a byly ovlivněny osobními prožitky a vzpomínkami, rodinou, domovem (Milenci, Sid…). Dalším pramenem inspirace pro autorku a její cyklus pěti medailí se stala městská krajina - architektura, konkrétně schodiště (Schody, Dialog schodů, Pohřeb schodů..).
Born: 27th May, 1983 in Jablonec nad Nisou
Education: Secondary School of Applied Art in Jablonec nad Nisou (1999-2003), Further Education School in Jablonec nad Nisou (2003-2005), mint coins and medal specialization, J. Dostál, J. Lukáš), Academy of Fine Art in Prague (since 2005, School of Figurative Sculpture and Medal, J. Hendrych).
Symposia: 2007 Uherské Hradiště, 9th year of International Symposium of Cast Medal, Plaque and Small Sculpture.
Exhibitions (joint): 2004 Semily, Art Saloon, 2007 Karlovy Vary, Rainbow Palette Gallery, Exhibition of Further Education School Leavers in Jablonec nad Nisou.
The Czech Republic was represented by two students, Mr. Petr Červinka and Ms. Petra Lamačová, a student at the Prague Academy of Fine Art, J. Hendrych studio.
The symposium in Uherské Hradiště was a completely new experience for her. There she created two sets of plaques, medals and two sculptures. She was inspired by several sources: figurative motifs (Lovers, He Carrier, She Carrier) were enriched by her personal experience and memories, by her family and home (Lovers, Sid…). Further source of inspiration arose from the town landscape, architecture, especially staircases (Stairs, Dialogue of Stairs, A Funeral of Stairs…).
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Anketa

Oznámkujte naše webové stránky (jako ve škole známkou 1-5)

1
2
3
4
5

Aktuální články

Reklama