MEZINÁRODNÍ MEDAILÉRSKÉ SYMPOZIUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

Červenec 2009

10. ročník: Sympozium ALL STARS 2009

24. července 2009 v 15:19 | MF |  10. ročník 2009
10. ROČNÍK (17. červenec - 15. srpen 2009)

Účastníci 1. turnus 17.7.-30.7. 2009:
· Gabriela Gáspárová-Illéšová (*1952), Slovensko
· Marián Huba (*1949), Slovensko
· Bogomil Nikolov (*1943), Bulharsko
· Milada Othová ((*1944), Česká republika
· Josef Šafařík (*1977), Česká republika
· Marie Šeborová (*1966), Česká republika
· Martin Zet (*1959), Česká republika

Účastníci 2. turnus 2.8.-15.8. 2009:
· Jacek Dworski (*1937), Polsko
· Štefan Novotný (*1954), Slovensko
· Marián Polonský (*1943), Slovensko
· Michal Staszczak (*1979), Polsko
· Helena Szilva (*1970), Slovensko
· László Zagyva (*1945), Maďarsko
· Judit Zsin (*1957), Maďarsko

Realizační tým:
· akademický sochař Jiří Vlach
· akademický sochař Miroslav Kovářík
· PhDr. Milada Frolcová

10. ročník byl nově organizovaný než předešlé. Byl rozdělen do dvou turnusů a zúčastnili se ho umělci, kteří na hradišťském setkání již v minulosti byli. Letošní ročník sympozia se stal významným kulturním a společenským projektem podpořeným jednak Ministerstvem kultury ČR, Městem Uherským Hradištěm, dále bylo finančně zajištěno z International Visegrad fund, z Nadace Děti, kultura, sport, Zlínským krajem a materiálně bylo rovněž zabezpečeno řadou sponzorských příspěvků. Hlavním finančním a organizačně materiálním garantem akce se stalo již tradičně Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.

Hlavní pořadatel:
· Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Spolupořadatelé:
· Město Uherské Hradiště
· Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti
Partneři:

· Národná banka Slovenska - Múzeum mincí a medailí Kremnica
· Ósrodek Kultury i Sztuky we Wroclawiu
· Városi galéria Nyíregyháza

Finanční podpora:
· International Visegrad Fund
· Ministerstvo kultury ČR
· Zlínský kraj
· Město Uherské Hradiště
· Nadace Kultura, děti, sport

Sponzoři:
· FIMES, a. s., Uherské Hradiště http://www.fimes.mesit.cz/
· ALUCAST, s. r. o., Tupesy http://www.alucast.cz/
· Přesné odlitky, s. r. o. Popovice
· TRADIX, a. s. Uherské Hradiště

Mezinárodní sympozium lité medaile, plakety a drobné plastiky v Uherském Hradišti
(17. 7.-15. 8. 2009)
Letošní 10. ročník Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky v Uherském Hradišti byl výjimečný a zcela jinak organizovaný než přešlé. Tak jako všechna minulá setkání realizoval se v sochařských ateliérech Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti (od 17. července do 15. srpna 2009). Tentokrát však probíhal ve dvou turnusech (první od 17.7.-30.7. 2009, druhý turnus od 2.8-15.8. 2009), protože pozvání k účasti přijaly téměř dvě desítky umělců. Výjimečný byl také proto, že na desátý ročník byli pozváni sochaři a medailéři, kteří sympozium absolvovali v minulých letech a patřili k významným oporám a osobnostem jednotlivých ročníků - sympozium ALL STARS. Z každého ročníku byli osloveni maximálně dva umělci, přednost byla dána umělcům ze zemí Visegradu. Na výstavě výsledků sympozia, která se uskutečnila v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti (15.8.-13.9. 2009), se představila rovněž sympozijní sbírka, která je budována od založení sympozia v roce 1988, a v současnosti obsahuje více než sto padesát artefaktů. Zahrnuje individuální poselství o době, o světě, o vztazích mezi lidmi, o minulosti. Konfrontuje mnoho rozdílných výtvarných názorů a uměleckých sdělení. Poskytuje příležitost ke všeobecnějším úvahám o současnosti a budoucnosti této specializované sochařské práce.
Hradišťské medailérské sympozium se stalo pojmem a událostí, která je v odborném světě sledovaná a která si udržuje tradičně kvalitní a vyrovnanou úroveň. Umělci, kteří se zde pravidelně od roku 1988 setkávají, využívají při své práci prastaré litecké techniky - lití bronzu "na ztracený vosk". Sympozium je pořádáno již od roku 2002 Slováckým muzeem a Střední uměleckoprůmyslovou školou v Uherském Hradišti. Letos se stalo významným projektem podpořeným Ministerstvem kultury České republiky a Městem Uherským Hradištěm, dále bylo finančně zajištěno z International Visegrad fund, z Nadace Děti, kultura a sport, Zlínským krajem a materiálně zabezpečeno řadou sponzorských příspěvků (z těch tradičních např. Fimes a.s. Uherské Hradiště, Alucast, Tradix ad.).